Green Forest College

Agressie in de Kinderopvang 


Waarom volgt u deze opleiding bij ons?

  U leert omgaan met agressie in de kinderopvang in slechts één dag
  Standaard met acteur voor levensechte praktijksituaties
  Kwaliteitswaarborging door maximaal aantal deelnemers                                                                     
  Geen meerprijs voor opleidingen op zaterdag
  Uniek maatwerkproduct voor de kinderopvang 

 

Omschrijving 

Er zijn maar weinig beroepsgroepen die in deze tijd niet te maken krijgen met agressie. Ook de kinderopvang blijft niet buiten schot in een toenemende verhardende samenleving. Soms manifisteert zich dit in fysiek geweld, soms blijft het alleen bij verbale agressie. Een ding is duidelijk. Er is kennis nodig om hier mee om te gaan en de juiste acties te ondernemen. Het er gaat hierbij om agressie te voorkomen of in een geëscaleerde situatie er mee om te gaan. 

In de kinderopvang is agressie tussen "leerlingen" nog redelijk eenvoudig op te lossen, maar als dit niet goed opgelost wordt in ogen van bijvoorbeeld ouders, ontstaat er onvreden. Sommige mensen brengen dit onder woorden op een geaccepteerde manier, bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Andere mensen laten de emotie het overnemen en drukken zich verbaal onacceptabel uit. De reactie die daarop wordt gegeven door de ontvangende partij kan bijdragen aan het escaleren van het gesprek naar een agressie incident. Tijdens deze opleiding leert u de juiste vormen van communicatie kiezen, ontvangt u praktische handvatten om agressie te voorkomen, om te buigen en de juiste (na)zorg te bieden. Maar uiteraard ook het allerbelangrjkste, de kinderen waar u zorg voor draagt en uzelf buiten gevaar te houden. 

 

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding is geschikt voor alle medewekers en die werkzaam zijn in de kinderopvang. U kunt hierbij denken aan leidinggevenden en personeel van een kinderdagverblijf, medewerkers van voor- naschoolse opvang en kleuterleiders. 


Inhoud


Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze opleiding?

Green Forest College hanteert een aantal standaard onderwerpen tijdens de opleiding Agressie in de Kinderopvang. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 
 

  Herkennen en erkennen agressief gedrag
  Reacties op agressief gedrag
  Verbaal en non-verbaal gedrag bij agressie
  Agressie reducerende techniecken
  Agressie piramide
  Eigen referentiekader en waarnemingsvermogen
  Vijf basisvaardigheden voor een professionele aanpak
  Assertiviteit, agressiviteit en subassertief gedrag
  Escalerend en de-escalerend gedrag
  Het stellen van grenzen
  Herkennen en ervaren van persoonlijke ruimte 
  Stress reducerende technieken
  Managen van eigen spanning bij agressie en geweld
  Verzamelen van persoonlijke leerdoelen
  Non-verbale agressie oefeningen (met acteur)
  Verbale agressie oefeningen (met acteur) 
  Feeback van instructeur en acteur 
  Grenzen stellen in conflicten
  Rollenspel: agressie ouders onderling 
  Rollenspel: ontvreden ouders
  Rollenspel: fysiek confrontatie 

Prijzen


Wat zijn de kosten voor deze opleiding?

De opleiding Agressie in de Kinderopvang kent enkel een incompany mogelijkheid. Voor deze variant geldt een maximaal aantal deelnemers om de kwaliteit te waarborgen. Voor deze opleiding is dat aantal 12 deelnemers. Wanneer uw bedrijf meer dan 12 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheiden met u. 
 

Incompany opleiding 

Open inschrijving 

   
Groep t/m 6 deelnemers € 1974,00                                      Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden.
   
  7 deelnemers € 2275,00
  8 deelnemers € 2560,00
  9 deelnemers € 2835,00
10 deelnemers € 3100,00
11 deelnemers € 3355,00
12 deelnemers € 3588,00
 


Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Extra informatie


Waar kan deze opleiding plaatsvinden?

Wij verzorgen graag de opleiding Agressie in de Kinderopvang op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

  Het betreft een representatieve ruimte
  De ruimte is groot genoeg om oefeningen op de grond te laten plaatsvinden
  Het is een rookvrije ruimte
  Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen                                             


Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 9 deelnemers gehanteerd.

 

Goed om te weten 

  Deze training heeft standaard een acteur voor de praktijkoefeningen
  Vooraf intakegesprek of formulier om de situatie van het bedrijf in kaart te brengen
  Deze opleiding kent geen lesboek 
  Na goed gevolg van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname 
In het kort
Code R.15.607
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 299,00 (excl. BTW)