Green Forest College

Agressie in de Zorg


Waarom volgt u deze opleiding bij ons?

  U leert omgaan met agressie in de Zorg in twee dagen
  Standaard met acteur voor levensechte praktijksituaties
  Kwaliteitswaarborging door maximaal aantal deelnemers                                                                     
  Geen meerprijs voor opleidingen op zaterdag
  Uniek maatwerkproduct voor de zorg 

 

Omschrijving 

Steeds vaker worden medewerkers in de zorg geconfornteerd met agressief gedrag van patienten, familieleden van patienten en omstanders. Ze zijn door een toenemende mate van incidenten bijna genoodzaakt om zichzelf vaardigheden en kennis aan te meten om met agressie in hun vakgebied om te gaan. Of het nu gaat op kleine oneinigheden of grotere conflicten, beide kunnen uitgroeien tot (fysiek) agressief gedrag. Een verpleegkundige of arts die slecht nieuws komt brengen, kan zomaar in een agressie situatie terechtkomen. Dit indien de ontvangers de emotie niet onder controle hebben. De gever van het slechte nieuws is in deze gevallen vaak het mikpunt van negatieve verbale uitlatingen danwel verbale agressie. De reactie die daarop wordt gegeven door de ontvangende partij kan bijdragen aan het escaleren van het gesprek naar een agressie incident. Tijdens deze opleiding leert u de juiste vormen van communicatie te kiezen, ontvangt u praktische handvatten om agressie te voorkomen, om te buigen en de juiste (na)zorg te bieden. Maar uiteraard ook het allerbelangrjkste uzelf buiten gevaar te houden. 


Voor wie is deze opleiding?

De opleiding is geschikt voor alle medewekers die werkzaam zijn in de zorg. U kunt hierbij denken aan artsen, verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten en ondersteunend personeel. 

 


Inhoud


Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze opleiding?

Green Forest College hanteert een aantal standaard onderwerpen tijdens de opleiding Agressie in de Zorg. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 
 

  Herkennen en erkennen agressief gedrag
  Reacties op agressief gedrag
  Verbaal en non-verbaal gedrag bij agressie
  Agressie reducerende techniecken
  Agressie piramide
  Eigen referentiekader en waarnemingsvermogen
  Vijf basisvaardigheden voor een professionele aanpak
  Assertiviteit, agressiviteit en subassertief gedrag
  Escalerend en de-escalerend gedrag
  Het stellen van grenzen
  Herkennen en ervaren van persoonlijke ruimte 
  Stress reducerende technieken
  Managen van eigen spanning bij agressie en geweld
  Verzamelen van persoonlijke leerdoelen
  Non-verbale agressie oefeningen (met acteur)
  Verbale agressie oefeningen (met acteur) 
  Feeback van instructeur en acteur 
  Grenzen stellen in conflicten
  Rollenspel: brengen van slecht nieuws
  Rollenspel: afspraak staat niet in het systeem
  Rollenspel: verkeerde medicatie voorgeschreven
  Analyse van de goefende situaties vertaald naar een persoonlijk plan
  Persoonlijke effectiviteit 
  Opvang na agressie of een calamtiteit 

Prijzen


Wat zijn de kosten voor deze opleiding?

De opleiding Agressie in de Zorg kent enkel een incompany mogelijkheid. Voor deze variant geldt een maximaal aantal deelnemers om de kwaliteit te waarborgen. Voor deze opleiding is dat aantal 12 deelnemers. Wanneer uw bedrijf meer dan 12 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheiden met u. 
 

Incompany opleiding 

Open inschrijving 

   
Groep t/m 6 deelnemers € 3480,00                          Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden.
   
  7 deelnemers € 3990,00
  8 deelnemers € 4480,00
  9 deelnemers € 4950,00
10 deelnemers € 5400,00
11 deelnemers € 5830,00
12 deelnemers € 6240,00
 


Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Extra informatie


Waar kan deze opleiding plaatsvinden?

Wij verzorgen graag de opleiding Agressie in de Zorg op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

  Het betreft een representatieve ruimte
  De ruimte is groot genoeg om oefeningen op de grond te laten plaatsvinden
  Het is een rookvrije ruimte
  Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen                                             


Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 9 deelnemers gehanteerd.

 

Goed om te weten 

  Deze training heeft standaard een acteur voor de praktijkoefeningen 
  Vooraf intakegesprek of formulier om de situatie van het bedrijf in kaart te brengen
  Deze opleiding kent geen lesboek 
  Na goed gevolg van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname 

 

Download informatie 

Wilt u deze informatie als PDF downloaden? Klik dan hier
 
In het kort
Code R.15.603
Opleidingsduur 2 dagen
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 520,00 (excl. BTW)