Green Forest College

Agressie op Scholen 


Waarom volgt u deze opleiding bij ons?

  U leert omgaan met agressie op scholen in slechts één dag
  Standaard met acteur voor levensechte praktijksituaties
  Kwaliteitswaarborging door maximaal aantal deelnemers                                                                     
  Geen meerprijs voor opleidingen op zaterdag
  Uniek maatwerkproduct voor de kinderopvang 

 

Omschrijving 

Het is een neagitieve trend van de laatste jaren dat docenten,  leerlingen, conciërges, toezichthouders en onderwijsondersteunend personeel steeds meer de maken krijgen met agressie situaties. Het aantal incidenten op scholen is ook sterk toegenomen ten opzichte van 10 jaar geleden. Agressie op scholen kan plaatsvinden in verschillende situaties. Een bekende is agressie tussen leerlingen onderling. Maar ook agressie van leerlingen naar de docenten en ander personeel is een grote zorg. Ook komt agressie van ouders naar docenten regelmatig voor. Het zijn allemaal voorbeelden waar bijna elke school inmiddels wel mee te maken heeft gehad. Het is van essentieel belang dat de veiligheid van docenten, leerlingen en ander personeel werkzaam in de school altijd voorop staat. De opleiding heeft dat als voornaamste doel. Tevens ontvangt u praktische handvatten om agressie te voorkomen, om te buigen en de juiste (na)zorg te bieden. 

Er wordt ook aandacht besteed aan fysieke agressie en hoe deze op te lossen binnen de wettelijke kaders., Wanneer een docent en een ouder een fysieke confrontatie aangaan zijn andere kaders van toepassing dan wanneer een docent genoodzaakt is een vorm van geweld te gebruiken om een leerling in bedwang te houden. Of zich te verdedigen tegen een leerling die zich fysiek laat gelden tegen zijn of haar docent. Het gebruik van geweld door de docent maakt daarom een belangrijk onderdeel uit van deze opleiding. 

 
 

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding is geschikt voor alle medewekers en leerlingen van scholen die te maken kunnen krijgen met verschillende vormen van agressie. De opleiding richt zich met name op docenten, leerlingen, concierges, toezichthouders en ondersteunend onderwijspersoneel. 

 


Inhoud


Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze opleiding?

Green Forest College hanteert een aantal standaard onderwerpen tijdens de opleiding Agressie op Scholen. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 
 

  Herkennen en erkennen agressief gedrag
  Reacties op agressief gedrag
  Verbaal en non-verbaal gedrag bij agressie
  Agressie reducerende techniecken
  Agressie piramide
  Eigen referentiekader en waarnemingsvermogen
  Vijf basisvaardigheden voor een professionele aanpak
  Assertiviteit, agressiviteit en subassertief gedrag
  Escalerend en de-escalerend gedrag
  Het stellen van grenzen
  Herkennen en ervaren van persoonlijke ruimte 
  Stress reducerende technieken
  Managen van eigen spanning bij agressie en geweld
  Verzamelen van persoonlijke leerdoelen
  Non-verbale agressie oefeningen (met acteur)
  Verbale agressie oefeningen (met acteur) 
  Feeback van instructeur en acteur 
  Grenzen stellen in conflicten
  Rollenspel: agressie op het schoolplein
  Rollenspel: ontvreden ouders
  Rollenspel: agressie in de klas 
  Wettelijke kaders bij het toepassen van geweld door docenten
  Strafuitsluitingsgronden bij geweldgebruik door docenten
  Proportionaliteit en subsidiariteit
  Fysiek interventieplan
  Agressie Protocol

Prijzen


Wat zijn de kosten voor deze opleiding?

De opleiding Agressie op Scholen kent enkel een incompany mogelijkheid. Voor deze variant geldt een maximaal aantal deelnemers om de kwaliteit te waarborgen. Voor deze opleiding is dat aantal 12 deelnemers. Wanneer uw bedrijf meer dan 12 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheiden met u. 
 

Incompany opleiding 

Open inschrijving 

   
Groep t/m 6 deelnemers € 1974,00                                      Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden.
   
  7 deelnemers € 2275,00
  8 deelnemers € 2560,00
  9 deelnemers € 2835,00
10 deelnemers € 3100,00
11 deelnemers € 3355,00
12 deelnemers € 3588,00
 


Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Extra informatie


Waar kan deze opleiding plaatsvinden?

Wij verzorgen graag de opleiding Agressie op Scholen op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

  Het betreft een representatieve ruimte
  De ruimte is groot genoeg om oefeningen op de grond te laten plaatsvinden
  Het is een rookvrije ruimte
  Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen                                             


Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 9 deelnemers gehanteerd.

 

Goed om te weten 

  Deze training heeft standaard een acteur voor de praktijkoefeningen
  Vooraf intakegesprek of formulier om de situatie van het bedrijf in kaart te brengen
  Deze opleiding kent geen lesboek 
  Na goed gevolg van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname 
In het kort
Code R.15.609
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 299,00 (excl. BTW)