Green Forest College

Agressie protocol 

Omdat de samenleving te maken heeft met een duidelijke verharding komen agressie incidenten steeds vaker voor. Helaas zijn hier ook vaak fysieke uitingen van agressie van toepassing. Een medewerker dient te weten wat hij of zij moet doen bij brand, ontruiming of andere calamiteit. Maar hoe moet er worden gehandeld bij een agressie releateerde calamiteit? Iedere werkgever moet over een Risico-Iventarisatie en -Evaluatie beschikken. Dit is vastgelegd in ARBO wetgeving. Agressie is hier ook een belangrijk onderdeel van. Als organisatie moet je immers de risico's in kaart brengen en daar maatregelen aan koppelen Deze regels, afspraken en acties worden vastgelegd in een zogenaamd agressie protocol. Dit kan een los document vormen of een verweven onderdeel zijn van de RI&E van het bedrijf. 


Waarom uw agressie protocol laten opstellen door ons?

Uitvoering van het agressie protocol met de grootst mogelijke zorg
Ontzorgen van uw wensen en als werkgever en van de werknemers
Verdieping in uw organisatie en brache door bedrijfsbezoek 
Digitaal plan en inkijkexemplaar voor het personeel
Verzorging materialen en opleidingen aansluitend bij het plan
Vragenlijn voor ondersteuning na afronding agressie protocol
Presentatie van agressie protocol aan de organisatie indien gewenst

Proces


Hoe is het opstellen van het Agressie Protocol opgebouwd?

Green Forest College hanteert de volgende stappen in het op stellen van het agressie protocol voor uw organisatie.


1. Invenatrisatie 

We starten met een inventarisatie door middel van een intake, deze intake kan op basis van een invulformulier, maar ook telefonisch of via een bedrijfsbezoek. Tijdens deze fase wordt met u doorgesproken wat de aanleiding is van het opstellen van het protocol. Ook wordt gekeken naar de meeste voorkomende risico's binnen de organisatie op het gebied van agressie. Tijdens de inventarisatie wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst met daarop onder meer de volgende vragen;

Waarom is een agressie protocol noodzakelijk binnen uw organisatie 
Welke maatregelen heeft uw organisatie genomen om agressie te voorkomen
Welke protocollen gelden er nu bij een agressie incident 
Wanneer heeft u organisatie voor het laast te maken gehad met een agressie incident?
Welke functies binnen het bedrijf zijn het meestgevoelig voor een incident?
Welke opleidingen hebben uw medewerkers gehad om te leren omgaan met agressie 
Welke personen worden ingeschakeld bij een agressie incident
Wie is verantwoordelijk voor het alarmeren van externe hulpdiensten

 
Na het beantwoorden van deze vragen en meer wordt een eerste opzet gemaakt van het protocol. In deze concept fase krijgt u de gelegenheid om feedback te geven en op- en aanmerkingen te maken op het concept, deze worden meegenomen in de volgende fase van het concept. 


2. Inventaristatie (uitgebreid) 

Wanneer uw organisatie een hoger dan gemiddelde kans heeft op agressie incidenten wordt hier extra aandacht aan besteed door een addiotionele scan van de situatie. Organisatie die te maken hebben met gevangenen, patienten in een kliniek, medewerkers van de sociale dienst, maatschappelijk werkers, horeaca gelegenheden en werknemers binnen de openbaar vervoer sector zijn bijvoorbeeld een aantal risicogroepen. 

Heeft de organisatie vaak te maken met fysieke agressie 
Welke maatregelen zijn getroffen om een fysieke conforntatie te vermijden
Kunnen medewerkers zichzelf verdedigen in een fysieke confrontatie 
Hoe handelt u wanneer er een wapen wordt getrokken 
Wat zijn de afspaken bij een slachtoffer die gewond is
Welke mensen reageren bij een wond door agressie
Hoe zijn de afspraken met de BHV afgestemt wat betreft een ongevalsituatie
Welke middelen zijn aanwezig om een slachtoffer te behandelen
Wat zijn de nazorg en opvang capaciteiten en afspraken binnen de organisatie


3. Plan van Aanpak (PvA)

Na de inventarisatie van de situatie en de risico's op het gebied van agressie in uw organisatie wordt een Plan van Aanpak door ons gemaakt.  In dit plan worden alle knelpunten beschreven die geconstateerd zijn. Voor elk knelpunt wordt een maatregel benoemd zodat u de risico's kan gaan beheersen. Het Plan van Aanpak is een document wat u die instructies en hulpmiddelen verstrekt om daadwerkelijk actie te ondernemen. De risico's worden één voor één nagelopen en krijgt daarbij een eigen verminderen en voorkomen plan. Met daarin vragen als;

Met welke maatregel wordt dit risico verminderd/verkomen?
Wat is daarvoor nodig?
Wie is verantwoordelijk voor de maatregel en de oplossing?
Wat is het tijdsframe waarin het opgelost moet worden?
Welke kosten zijn van toepassing bij het verminderen/voorkomen van dit risico?


4. Aan de slag 

Het agressie protocol wordt aan u overgedragen en op uw verzoek gepresenteerd aan het personeel. Het Plan van Aanpak helpt u een organisatie die agressie weet te voorkomen en adequaat kan handelen wanneer er toch sprake is van een agressie situatie. Zorg dat de mensen die verantwoordelijke heden krigen in de uitvoering op tijd hun taken hebben ontvangen en stimuleer en assisteer de verantwoordelijken om zo effectief en adequaat de maatregelen binnen de afgesproken tijd worden uitgevoerd. 


Prijs


Wat zijn de kosten van het opstellen van een Agressie Protocol?

De prijs voor het opstellen van een agressie protocol binnen uw organisatie hangt af van een aantal factoren. De branche waarin uw organisatie werkzaam is, hoeveel medewerkers u in dienst heeft, welke risico's de werkzaamheden met zich meebrengen, het aantal locaties zijn allemaal zaken die een rol spelen in de prijs bepaling. Een Agressie Protocol laten opstellen door Green Forest College kan al vanaf € 599,00

In het kort
Opleidingsduur n.v.t.
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 599,00 (excl. btw)