Green Forest College

Agressie Quickscan 

Helaas is agressie en geweld iets waar tegenwoordig elke beroepsgroep mee te maken krijgt. Soms is het verbale intimidatie in andere gevallen manifisteert de agressie zich in een fysieke uiting. Het is van belang dat uw medewerkers weten hoe ze om moeten gaan met deze vorm van agressie. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers weten wat ze wel en niet moeten doen in een agressie situatie. De uitspraak actie en reactie is hier ook van toepassing, hoe je reageert op een agressief persoon kan bepalen of iemand kalmeert of escaleert. Lang niet iedere organisatie heeft een agressieprotocol. Ook staat er in het BHV plan vaak niets over agressie. Daarnaast zijn lang niet alle medewerkers opgeleid om op correcte wijze om te gaan met agressie. 

Deze Quicksan is ontwikkeld zodat organisaties kunnen kijken hoe ze er voor staat op het gebied van agressie. Hoe handelen medewerkers bij een agressieve klant aan de balie, een vervelend persoon aan de telefoon, een fysieke confornatatie tussen klanten onderling of één van de honderden scenario's die te bedenken zijn. Deze scan wordt uitgevoerd door één of meerdere van onze acteurs die "undercover' naar een bedrijf gaan om medewerkers te toetsen en protocollen te analyseren. 

 

Waarom een Agressie Quickscan laten uitvoeren door ons?

  Toetsing door ervaren acteurs
  Verdieping in uw organisatie door middel van een intake 
  Agressie vraagstukken in kaart gebracht 
  Mogelijkheden tot opleiding na conclusies van de scan
  Opstellen van agressieprotocol indien gewenst 
  Presentatie van Quicksan bevindingen mogelijk

Proces


Hoe is de uitvoer van de Agressie Scan opgebouwd?

Green Forest College hanteert de volgende stappen bij het uitvoeren van de Agressie Quicksan 


1. Invenatrisatie 

We starten met een behoefte inventarisatie door middel van een intake, deze intake kan op basis van een invulformulier, maar ook telefonisch of via een bedrijfsbezoek. Tijdens deze fase wordt met u doorgesproken waarom u een Quicksan wil laten uitvoeren en voor welke functies binnen het bedrijf. Ook wordt gekeken naar de meeste voorkomende risico's binnen de organisatie op het gebied van agressie. Tijdens de inventarisatie wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst met daarop onder meer de volgende vragen;

Waarom is een Quicksan noodzakelijk binnen uw organisatie 
Welke maatregelen heeft uw organisatie genomen om agressie te voorkomen
Welke protocollen gelden er bij een agressie incident 
Wanneer heeft u organisatie voor het laast te maken gehad met een agressie incident?
Welke functies binnen het bedrijf zijn het meestgevoelig voor een incident?
Welke opleidingen hebben uw medewerkers gehad om te leren omgaan met agressie 
Welke personen worden ingeschakeld bij een agressie incident
Wie is verantwoordelijk voor het alarmeren van externe hulpdiensten 


Deze inventarisatie wordt gebruikt om een eerste analyse te maken van de situatie van het bedrijf en een verwachtingspatroon hoe er zal worden gehandeld bij een calamiteit die wordt veroorzaakt door agressie en of geweld. 


2. Bepalen van het scenario

Uit de inventarisatie is gebleken welke functies het meest gevoelig zijn voor een agressie incident. Het advies wat wij hierbij verstrekken is dat de Quicksan in eerste instantie op deze fucntie(s) gericht is. Wanneer u medewerkers achter een balie hun werk verrichten en ze vaak met klanten te maken hebben is het risico van een onttevreden klant vele male groter dan wanneer iemand roosters maakt zonder klant contact. In overleg wordt besproken welk scenario gedraaid gaat worden. Voor de veiligheid van onze mensen en die van het personeel wordt dit beperkt tot verbale scenario's.


3. Bekend maken scenario's 

Als werkgever bent u op de hoogte van de toetsing die gaat plaats vinden. Echter zullen er nog een aantal mensen op de hoogte moeten zijn van de toetsing, om zo verwarring tegen te gaan, maar nog veel belangrijker de veiligheid niet in gevaar te brengen. De personen binnen de organisatie die moeten handelen bij agressie zijn op de hoogte van de toetsing en dat het geen echte situiatie is, dit geldt ook voor BHV-ers, beveiliging, personen die in contact staan met alarmdiensten en andere medewekers die onderdeel uitmaken deze ketting van mensen. 


4. Toetsing 

Onze acteurs bezoeken het bedrijf met een afgesproken scenario en toetsen de medewerker(s) op hun vermogen om te gaan met agressie. De medewerker wordt door onze acteurs "uit de tent gelokt" en hun reactie vormt het vervolg van de toetsing. Onze acteurs hebben de ervaring om in te schatten wanneer het scenario een medewerker te veel wordt of wanneer het wijs is om te stoppen en kenbaar te maken dat het een toetsing is. De medewerker(s) krijgen hierna de mogelijkheid tot het stellen van vragen en worden gerust gesteld. 


5. Analyse 

Na de toetsing worden de bevindingen in een rapportage opgenomen, hierin worden de bevindingen weergegeven over de medewerkers en waar de verbeterpunten liggen. Dit rapport wordt aan u overhandig en mondeling toegelicht. U kunt hierop reageren en samen wordt er gekeken naar het eventuele vervolg. 

 

Na de analyse kan de organisatie een keuze maken om het rapport om te zetten in een actieplan, dit plan zal uitgroeien tot een agressieprotocol voor de organisatie met daarin ook een opleidingsadvies. Beide onderdelen kunnen ook door ons worden verzorgd. 


Prijs


Wat zijn de kosten van het uitvoeren van een Agressie Quicksan?

De prijs voor het uitvoeren van een Agressie Quicksan binnen uw organisatie hangt af van een aantal factoren. De branche waarin uw organisatie werkzaam is, hoeveel medewerkers u in dienst heeft, welke situaties en personen u wil betrekken in de scan en het aantal locaties zijn allemaal zaken die een rol spelen in de prijs bepaling. Een Agressie Quicksan laten uitvoeren door Green Forest College kan al vanaf € 499,00

In het kort
Opleidingsduur n.v.t.
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 499,00 (excl. btw)