Green Forest College

B-VCA (Online)


Waarom volgt u deze opleiding bij ons?

 Uw B-VCA diploma behalen in uw eigen tempo
 Inclusief officieel examen 
 E-learning neemt slechts 5 uur in beslag 
 Elke dag inschrijven voor het officieel examen 
 Gegarandeerd binnen éen week de mogelijkheid om een herexamen af te nemen                      
 Diploma en draagpas binnen 5 werkdagen in uw bezit 

 

Omschrijving 

Gebrek aan kennis of onvoldoende bewustzijn van de risico's van diegenen die het werk uitvoeren of er direct bij betrokken zijn liggen vaak ten grondslag aan bedrijfsongevallen of bijna ongevalsituaties. Zorgen voor goede opleidingen en instructies helpt bij het voorkomen van veel incidenten en ongevallen. Via de VCA-norm wordt aangetoond of een bepaald bedrijf aan de veiligheidseisen voldoet. Deze opleiding zet de eerste stap naar het verbreden en verbeteren van de kennis van de werknemers. 

Deze E-learning stelt u in staat om uw B-VCA diploma te behalen. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij het trainen en voorbereiden op het officiële examen. Dit examen zal aansluitend aan de opleiding plaatsvinden. 

 

Voor wie is deze opleiding?

Deze E-learning is geschikt voor alle mensen die als uitvoerdend medewerker werkzaam zijn bij bijvoorbeeld een aannemer, contractor of opdrachtgever die het VCA diploma verplicht heeft gesteld. 


Inhoud


Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze opleiding?

Green Forest College hanteert een aantal standaard onderwerpen tijdens de opleiding B-VCA (Online). Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 

Wetgeving
Gevaren, risico’s en preventie
Ongevallen: oorzaken en preventie
Veiligheidsgedrag
Taken, rechten, plichten en overleg
Procedures, instructies, signalering
Voorbereiding op noodsituaties
Gevaarlijke stoffen
Brand en explosie
Arbeidsmiddelen
Specifieke werkzaamheden en omstandigheden                                                            
Elektriciteit
Ergonomische werkplek
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Prijs


Wat zijn de kosten voor deze opleiding?

De opleiding B-VCA (Online) kent zowel een open inschrijving als een incompany mogelijkheid. Voor beide varianten geldt er een maximaal aantal deelnemers om de kwaliteit te waarborgen. Voor deze opleiding is dat aantal 20 deelnemers. Wanneer uw bedrijf meer dan 20 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheiden met u. 


E-Learning + examen                                                    

Prijs per deelnemer € 99,00 


Extra informatie

 

Opleidingsduur    E-learning van 5 uur                                                                              
     
Lestijden    Eigen tempo 
     
Toelatingseisen    Aan deze opleiding zijn geen toelatingseisen verbonden.
     
Aantal deelnemers   Minimaal 8 deelnemers
    Maximaal 20 deelnemers
     
Certificaat    Bij goed gevolg wordt een B-VCA diploma 
    met een geldigheid van 10 jaar verstrekt. 
    Een draagpas wordt meegeleverd. 
     
Examen    Het examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen die binnen 
    75 minuten beantwoord moeten worden. 
    U bent geslaagd wanneer u 49 of meer vragen correct hebt
    beantwoord. 
     
Herhaling    De frequentie van heropleiding is vastgesteld op 10 maal per jaar. 
    De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor de herhalingsopleiding.
     
Opleidingsmateriaal     Deze opleiding is inclusief E-learning B-VCA 
     
Examenkosten    Deze opleiding is inclusief examenkosten.  
     
Extra kosten    Er zijn geen extra kosten van toepassing bij deze opleiding. 

  
 

Waar kan deze opleiding plaatsvinden?

Wij verzorgen graag de opleiding B-VCA (Online) op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

  Het betreft een representatieve ruimte
  Het is een rookvrije ruimte
  Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen
  ​Er moet een examenopstelling gefaciliteerd worden met een afstand van 150 cm tussen de kandidaten


Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 12 deelnemers gehanteerd.

 

Download informatie 

Wilt u deze informatie als PDF downloaden? Klik dan hier
 
Ter voorbereiding op het examen kunt u hier het B-VCA proefexamen downloaden 
In het kort
Opleidingsduur E-learning van 5 uur
Geldigheid 10 jaar
Prijs € 99,00 (excl. BTW)