Green Forest College

Beheercontract BHV 


Bedrijven zijn bij wet verplicht om een BHV organisatie te hebben. Het opzetten maar zeker ook het in stand houden van deze organisatie kost veel tijd, aandacht, kennis en vaardigheden.  Bedrijven kunnen en willen, ondanks de wettelijke verplichtingen, hier geen tijd voor inruimen. Deze bedrijven worden ontzorgt door onze organisatie middels een beheercontract. De BHV organisatie wordt dan (deels) uitbesteed en uitgevoerd door Green Forest College.

Met het beheercontract wordt de veiligheid binnen het bedrijf op het gewenste niveau gebracht en evenzo belangrijk, op dit niveau gehouden. De opdrachtgever bepaald welke onderdelen zij onder wil brengen bij ons. Misschien is er alleen behoeft aan het uitbesteden van de RI&E en de jaarlijkse BHV opleiding of wil men de gehele organisatie onderbrengen. Met het afsluiten van een beheercontract hoeft u zich als bedrijf nooit meer zorgen te maken over uw BHV organisatie. 

 

Waarom een Beheercontract BHV aangaan met ons?

  Verdieping in uw organisatie en branche door bedrijfsbezoek
  Uitvoering van de activiteiten in het beheercontract met de grootst mogelijke zorg
  Ontzorgen van uw verplichtingen als werkgever 
  Praktisch Plan van Aanpak voor verschillende onderdelen gelijk om te zetten in acties
  Toetsing van onderdelen uit het contract  door een kerndeskundige indien noodzakelijk
  Advies, opleiding en verzorging van middelen in één contract opgenomen

Proces


1. Bepalen van de inhoud

Onder het beheer wordt verstaan, het in stand houden dan wel actualiseren van de ingerichte BHV organisatie. Een beheercontract kan volledig op maat worden ingericht en kan onder meer de volgende onderdelen bevatten.

  De Risico Inventarisatie & Evaluatie                                                          
  BHV Plan
  BHV Scan
  Ontruimingsplannen 
  Instructies en oefeningen
  Opleidingsplannen 
  Materialen en middelen, inspecties / keuring


Alle plannen, rapportages en evaluaties die worden geschreven en opgeleverd voldoen aan alle wettelijke eisen en het kwaliteitsniveau zoals uitgelegd in het Arbobesluit, de Arbowet, regels en richtlijnen op het gebied van Arbeidsomstandigheden en indien van toepassing, gemeentelijk verordeningen.

 

2. Controle  

Het beheercontract is maatwerk en wordt in samenspraak met de opdrachtgever vormgegeven.  Het afsluiten van het beheercontract houdt in dat de BHV organisatie (deels) wordt uitbesteed aan Green Forest College. Jaarlijks zal de RI&E en de complete organisatie worden gecontroleerd. Onder meer de volgende onderdelen worden hierbij gecheckt door onze adviseurs.

  Het aantal bedrijfshulpverleners in de organisatie                                                       
  De veiligheidsmiddelen (waaronder blussers, EHBO-koffers, brandmeldcentrale en signaleringsborden)
  Vluchtwegen en vluchtroutes
  Ontruimingsplannen en alarmkaarten
  BHV instructies en procedures
  Ontruimingsplattegronden


Bevindingen uit de inventarisatie en inspectie zullen jaarlijks gerapporteerd worden in de vorm van een praktisch Plan van Aanpak.

 

3. Uitvoering

Naast de bovengenoemde controle aspecten kunnen ook de volgende praktische zaken voor u worden uitgevoerd.

  Opleiden en trainen van BHV-ers en EHBO-ers, ontruimers, ploegleiders en Hoofd BHV                                                    
  Registratie van het kennis- en vaardigheden niveau van de BHV organisatie
  Verzorgen van een jaarlijkse bijeenkomst voor alle aangestelde BHV-ers
  Organiseren van de ontruimingsoefeningen
  Leveren, installeren en onderhouden van veiligheidsmiddelen. 

Prijs


Wat zijn de kosten van het Beheercontract BHV?

De prijs voor het Beheercontract BHV voor uw organisatie hangt af van een aantal factoren. De branche waarin uw organisatie werkzaam is, of er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, hoeveel medewerkers u in dienst heeft en het aantal locaties zijn allemaal zaken die een rol spelen in de prijs bepaling. De kosten van een Beheercontract BHV afsluiten met Green Forest College zullen dan ook pas na een gesprek met de klant gespecificeerd kunnen worden.

 

 

 

In het kort
Opleidingsduur n.v.t.
Geldigheid n.v.t.