Green Forest College

BHV LANGS DE WEG


Opleidingsduur: 1 dag

 

ACHTERGROND 

De opleiding is ontwikkeld om de risico’s die zich kunnen voordoen bij werkzaamheden langs openbare wegen op waarde te schatten. Preventief handelen in de vorm van verkeersmaatregelen zodat er geen ongelukken in het verkeer plaatsvinden en om de veiligheid van de werkwerker te waarborgen. Maar er is altijd een kans dat het toch mis gaat. Deze opleiding leert wegwerkers hoe zij moeten handelen als het moment daar is, dat er een ongeval ontstaat. U kunt hierbij denken aan een collega wordt onwel, een auto vat vlam of een gewond slachtoffer zit bekneld in een auto. Het zijn maar een paar voorbeelden van wat er op en langs de weg kan gebeuren. De personen die deze opleiding hebben gevolgd, hebben niet alleen geleerd hoe ze ongevallen kunnen voorkomen maar ook hoe ze moeten handelen wanneer er wel een ongeval ontstaat. De eerste minuten na een ongeluk kunnen van levensbelang zijn en correct en adequaat handelen, kan levens redden.

 

DOELGROEP

Deze opleiding is geschikt voor alle medewerkers die op of langs de openbare weg werkzaamheden uitvoeren. Deze personen hebben verder de wil om kennis te vergaren om adequaat te reageren op situaties waarbij de veiligheid in gevaar is gekomen. 

 

TOELATINGSEISEN 

Aan deze opleiding zijn geen toelatingseisen verbonden. 

 

OPLEIDINGSVORM

De open inschrijving opleiding bestaat uit één dag.

De volgende tijden zijn van toepassing:

Starttijd 08:30 - Eindtijd 17:00

De incompany opleiding kan op wensen van de klant worden aangepast. De opleiding kan ook plaatsvinden verdeeld over meerdere dagdelen, in de avond of het weekend.

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor weekend opleidingen. 

De opleiding wordt afgesloten met een competentietoets. Waarbij gekeken wordt op de deelnemer de geleerde kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk bezit en kan toepassen. 

 

OPZET 

In de opleiding worden theorie en praktijk afgewisseld. De nadruk ligt op oefen, de oefeningen betreffen situaties waarmee u als BHV-er te maken kan krijgen. Deelnemers krijgen tijdens de opleiding ook de mogelijkheid om zelf praktijksituaties in te brengen en deze worden begeleid en van feedback voorzien. Er kan op verzoek van de klant ook een lotusslachtoffer worden ingezet bij de opleiding voor het simuleren van ongevalsituaties. Door deze inzet zijn de praktijkoefeningen niet van de "echte" situatie te onderscheiden. 

Voor aanvang wordt met de klant door middel van een kort (telefonisch) intakegesprek bekeken waar de wensen liggen. Deze informatie wordt gebruikt om de opleiding af te stemmen op de praktijk waar de specifieke klant dagelijkse mee te maken heeft. 

De maximale groepsgrootte bij deze opleiding is 24 deelnemers. Wanneer uw organisatie meer dan 24 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheden met u. 

Wanneer u een kleinere groep wilt opleiden is dit via een maatwerkopdracht uiteraard ook mogelijk.


OPLEIDINGSPROGRAMMA


ONDERWERPEN 

Green Forest College hanteert een aantal onderwerpen tijdens deze opleiding. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 

Voor het onderdeel Bedrijfshulpverlening  

 • Algemene informatie 
 • Arbowetgeving en richtlijnen 
 • Bedrijfsnoodorganisatie 
 • Vijf belangrijke punten van Eerste Hulp
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Vitale functies 
 • Beandemen en reanimatie (voor volwassenen) 
 • Verstikking en vergiftiging 
 • Shock 
 • Uitwendig (ernstig) bloedverlies en verbinden hiervan 
 • Plaatselijk letsel (brandwonden, botbreuk en oogletsel)
 • Taken van bedrijfshulpverlener bij ontruiming 
 • Communicatiemiddelen tijdens een incident 
 • Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia en kleine blusmiddelen)
 • Ontruimingen 
 • Belang van nazorg

Voor het onderdeel Veilig Werken Langs de Weg 

 • Algemene voorschriften en richtlijnen conform CROW publicaties 96b
 • Het inschatten van risico’s bij het plaatsen en verwijderen van afzettingen
 • Het veilig werken binnen afzettingen
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en voorschriften
 • Bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers
 • Beperken van verkeershinder
 • Voorkomen van files
 • Praktijkvoorbeelden beoordelen aan de hand van fotomateriaal
 • Het veilig plaatsen van een afzetting
 • Simuleren van enkele praktijksituaties
 • Bekendheid met materialen en inzet hiervan

KOSTENSPECIFICATIE

INCOMPANY PRIJZEN

Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden. 

   
Groep t/m 12 deelnemers € 1899,00            

                                 

   
13 deelnemers € 2039,00
14 deelnemers € 2169,00
15 deelnemers € 2295,00
16 deelnemers € 2399,00
17 deelnemers € 2529,00
18 deelnemers € 2639,00
19 deelnemers € 2749,00
20 deelnemers € 2859,00
21 deelnemers € 2959,00
22 deelnemers € 3059,00
23 deelnemers € 3149,00
24 deelnemers € 3239,00
 

 

OPLEIDINGSMATERIAAL 

Voor deze opleiding is opleidingsmateriaal niet noodzakelijk. Indien gewenst kan het opleidingsmateriaal apart worden besteld.

Het opleidingsmateriaal wordt naar de organisatie toegezonden bij ontvangst van de inschrijvingsbevestiging.

Kosten voor het opleidingsmateriaal bedragen
 € 49,95 

 

CERTIFICERINGS- EN EXAMENKOSTEN 

Bij goed gevolg wordt een E-certificaat Bedrijfshulpverlening met een geldigheid van 1 jaar verstrekt.
Ook ontvangt de deelnemer een E-certificaat Veilig Werken Langs de Weg met een geldigheid van 5 jaar.

De kosten voor een uitgeprint certificaat bedragen € 2,25 per certificaat.

Een draagpas is ook apart bij te bestellen voor
 € 5,95 per pas. 

Er zijn aan de opleiding geen examenkosten verbonden. 

 

LOTUSKOSTEN

Kosten voor het inhuren van een lotusslachtoffer voor deze opleiding bedragen € 350,00
Let op! deze kosten zijn niet verplicht en zijn op basis van de wensen van de klant van toepassing.

 

LOCATIE- EN ARRANGEMENTKOSTEN 

Er zijn geen locatie- en arrangementkosten verbonden aan een incompany opleiding. 


EXTRA INFORMATIE


AFZETTINGEN EN PBM'S

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van de afzettingsmaterialen / verkeersborden van de opdrachtgever. Beschikt u niet over deze materialen dan zal in gesprek met één van onze accountmanagers gekeken worden naar de mogelijkheden. 

Het is verplicht om bij deze opleiding veiligheidsschoenen te dragen. De deelnemer dient deze schoenen zelf te verzorgen. 

 

LOCATIE

Wij verzorgen graag deze opleiding op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

 • Het betreft een representatieve ruimt
 • De ruimte is groot genoeg om oefeningen op de grond te laten plaatsvinden
 • Het is een rookvrije ruimte
 • Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen
 • Voor de plaatsing van de afzettingen en markeringen dient voldoende ruimte te zijn op het terrein

Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 12 deelnemers gehanteerd.

Bij een open inschrijving maakt u gebruik van één van onze locaties verspreid door heel Nederland. Zodat u altijd een opleiding kunt volgen bij u in de buurt. Benieuwd naar een locatie bij u in de buurt? Neem een kijkje in ons locatieoverzicht. 

 

BTW

Onze opleidingen zijn in beginsel belast met 21% btw.

Opleidingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

 

In het kort
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid 1 jaar / 5 jaar
Prijs v.a. € 135,00 (excl. BTW)