Green Forest College

BHV Langs de Weg


De opleiding is ontwikkeld om de risico’s die zich kunnen voordoen bij werkzaamheden langs openbare wegen op waarde te schatten. Preventief handelen in de vorm van verkeersmaatregelen zodat er geen ongelukken in het verkeer plaatsvinden en om de veiligheid van de werkwerker te waarborgen. Maar er is altijd een kans dat het toch mis gaat. Deze opleiding leert wegwerkers hoe zij moeten handelen als het moment daar is, dat er een ongeval ontstaat. U kunt hierbij denken aan een collega wordt onwel, een auto vat vlam of een gewond slachtoffer zit bekneld in een auto. Het zijn maar een paar voorbeelden van wat er op en langs de weg kan gebeuren. De personen die deze opleiding hebben gevolgd, hebben niet alleen geleerd hoe ze ongevallen kunnen voorkomen maar ook hoe ze moeten handelen wanneer er wel een ongeval ontstaat. De eerste minuten na een ongeluk kunnen van levensbelang zijn en correct en adequaat handelen, kan levens redden.

 

Doelgroep 

De opleiding BHV langs de weg is voor personen die op of langs de openbare weg werkzaamheden uitvoeren. Deze personen hebben verder de wil om kennis te vergaren om adequaat te reageren op situaties waarbij de veiligheid in gevaar is gekomen. 

 

Toelatingseisen   

Aan deze opleiding zijn geen toelatingseisen verbonden. 

 

Opleidingsvorm 

De opleiding bestaat uit één dag die start om 08:30 tot 17:00. De dag wordt afgesloten met een competentietoets. De incompany opleidingen kunnen op wensen van de klant worden aangepast. De opleidingsdag kan worden verspreid over twee dagdelen waarbij ook avonden en weekenden tot de mogelijkheden behoren.

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor weekend opleidingen. 

 

Opzet

In de opleiding worden theorie en praktijk afgewisseld. De nadruk ligt op oefen, de oefeningen betreffen situaties waarmee u als BHV-er te maken kan krijgen. Deelnemers krijgen tijdens de opleiding ook de mogelijkheid om zelf praktijksituaties in te brengen en deze worden begeleid en van feedback voorzien. Er kan op verzoek van de klant ook een lotusslachtoffer worden ingezet bij de opleiding voor het simuleren van ongevalsituaties. Door deze inzet zijn de praktijkoefeningen niet van de "echte" situatie te onderscheiden. 

Voor aanvang wordt met de klant door middel van een kort (telefonisch) intakegesprek bekeken waar de wensen liggen. Deze informatie wordt gebruikt om de opleiding af te stemmen op de praktijk waar de specifieke klant dagelijkse mee te maken heeft. 

De maximale groepsgrootte bij deze opleiding is 24 deelnemers. Wanneer uw organisatie meer dan 24 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheden met u. 

Wanneer u een kleinere groep wilt opleiden is dit via een maatwerkopdracht uiteraard ook mogelijk.

 


Opleidingsprogramma


Onderwerpen 


Voor het onderdeel Bedrijfshulpverlening

  Algemene informatie 
  Arbowetgeving en richtlijnen
  Bedrijfsnoodorganisatie 
  Vijf belangrijke punten van Eerste Hulp 
  Noodvervoersgreep van Rautek
  Vitale functies
  Beademen en reanimatie (voor volwassenen)
  Verstikking en vergiftiging
  Shock 
  Uitwendig (ernstig) bloedverlies en verbinden hiervan
  Plaatselijk letsel (brandwonden, botbreuk, oogletsel)
  Taken van de bedrijfshulpverlener bij ontruiming
  Communicatiemiddelen tijdens een incident 
  Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen)
  Ontruimingen 
  Belang van nazorg


Voor het onderdeel Veilig Werken Langs de Weg 

  Algemene voorschriften en richtlijnen conform CROW publicaties 96b
  Het inschatten van risico’s bij het plaatsen en verwijderen van afzettingen
  Het veilig werken binnen afzettingen
  Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en voorschriften
  Bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers
  Beperken van verkeershinder
  Voorkomen van files
  Praktijkvoorbeelden beoordelen aan de hand van fotomateriaal
  Het veilig plaatsen van een afzetting
  Simuleren van enkele praktijksituaties 
  Bekendheid met materialen en inzet hiervan

Kostenspecificatie


Opleidingsprijs 

 

Incompany opleiding 

Open inschrijving 

   
Groep t/m 12 deelnemers € 1899,00                             Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden.   
   
13 deelnemers € 2039,00
14 deelnemers € 2169,00
15 deelnemers € 2295,00
16 deelnemers € 2399,00
17 deelnemers € 2529,00
18 deelnemers € 2639,00
19 deelnemers € 2749,00
20 deelnemers € 2859,00
21 deelnemers € 2959,00
22 deelnemers € 3059,00
23 deelnemers € 3149,00
24 deelnemers € 3239,00
 

 

Opleidingsmateriaal 

Voor deze opleiding is opleidingsmateriaal niet noodzakelijk. Indien gewenst kan het opleidingsmateriaal apart worden besteld. Het opleidingsmateriaal wordt naar de organisatie toegezonden wanneer de inschrijvingsbevesting ontvangen is. 

Kosten voor het opleidingsmateriaal bedragen € 49,95 

 

Certificerings- en Examenkosten 

Bij goed gevolg wordt een E-certificaat Bedrijfshulpverlening met een geldigheid van 1 jaar verstrekt, inbegrepen in de prijs. Tevens ontvangt de deelnemer een E-certificaat Veilig Werken Langs de Weg met een geldigheid van 5 jaar. De kosten voor een uitgeprint certificaat bedragen € 2,25 per certificaat. Een draagpas is apart te bestellen voor € 5,95

Er zijn aan de opleiding geen examenkosten verbonden. 

 

Lotuskosten 

Kosten voor het inhuren van een lotusslachtoffer voor deze opleiding bedragen € 350,00
Let op! deze kosten zijn niet verplicht en zijn op basis van de wensen van de klant van toepassing.

 

Locatie- en arrangementskosten

Deze opleiding wordt enkel incompany aangeboden, er zijn dus geen locatie of arrangementkosten van toepassing.


Extra informatie


Locatie 

Wij verzorgen graag de opleiding BHV Langs de Weg op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

  Het betreft een representatieve ruimte
  De ruimte is groot genoeg om oefeningen op de grond te laten plaatsvinden
  Het is een rookvrije ruimte
  Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen
  Voor de blusactiviteiten moet een buitenterrein beschikbaar zijn vergelijkbaar met drie parkeerplaatsen

 

Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 16 deelnemers gehanteerd.
 

Bij een open inschrijving maakt u gebruik van één van onze locaties verspreid door heel Nederland. Zodat u altijd een opleiding kunt volgen bij u in de buurt. Benieuwd naar een locatie bij u in de buurt? Neem een kijkje in ons locatieoverzicht. 

In het kort
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid 1 jaar / 5 jaar
Prijs v.a. € 135,00 (excl. BTW)