Green Forest College

BHV-scan 

Uw organisatie is continu in verandering, sommige onderdelen zijn zo klein dat ze niet opvallen. Andere zaken zijn dermate groot dat er consequenties aan zitten. Het gebruik van een nieuwe machine komt met andere veiligheidsinstructies dan het oude explemplaar. Ook de wet- en regelgeving staat niet stil en komt steeds vaker met nieuwe regels of richtlijnen. Al deze zaken kunnen een direct effect hebben op uw bedrijfsnoodorganisatie. Deze zal daarom mee moeten veranderen. Het implementeren van nieuwe regels of de komst van nieuwe apparatuur nemen knelpunten op het gebied van veiligheid met zich mee.  

Om de verandering te ondervangen hebben wij de BHV-scan ontwikkeld. Deze locatiegebonden veiligheidscan, toont aan of er zaken beter geregeld kunnen worden of niet aanwezig zijn in de organisatie. Door een rondgang door de organisatie en intervieuws met de BHV organisatie brengen wij advies uit. Met deze adviezen komen we tot een verbeterplan om uw bedrijfsnoodorganisatie op een hoger niveau te brengen. 

 

Waarom uw BHV Scan laten uitvoeren door ons?

  Verdieping in uw organisatie en brache door bedrijfsbezoek
  Ontzorgen van uw veiligheidsvraagstukken als werkgever 
  Praktische rapportage gelijk om te zetten in acties
  Vragenlijn voor ondersteuning na afronding van de BHV-scan
  Presentatie van de rapportage aan de organisatie indien gewenst

Proces


Hoe is de uitvoer van de BHV Scan opgebouwd?

Green Forest College hanteert de volgende stappen bij het uitvoeren van de BHV-scan voor uw organisatie.


1. Inventarisatie 

Onze adviseurs verdiepen zich in uw organisatie en de branche waarin uw organisatie opereert. Na deze verdieping zal een van onze adviseurs u bedrijf bezoeken en samen met u een rondgang door het bedrijf afleggen. Tijdens deze rondgang wordt er onder ander naar antwoorden op de volgende vragen gezocht;

Welke restrisico's zijn bekend?
Hoeveel BHV-ers heeft de organisatie?
Is het aantal BHV-ers vastgelegd?
Zijn de BHV-ers beschikbaar en bereikbaar?
Wat is het opleidingsplan in de organisatie?
Wordt er geoefening (ontruimen) in de organisatie?
Hoe is de aansluiting op externe hulpverlening geregeld?
Welke BHV materialen en hulpmiddelen zijn er?
Zijn er instructiekaarten aanwezig?
Welke (brand)veiligheidsvoorzieningen zijn er?
Wat zijn de inzetprocedures?
Is er een verzamelplaats aangewezen en gemarkeerd?


Antwoorden op deze vragen worden vastgelegd en meegenomen in het tweede deel van de inventarisatie namelijk de gesprekken met de BHV organisatie. De zelfde vragen en meer worden neergeled bij de huidige BHV-ers om te kijken hoe de praktijk aansluit bij informatie die op papier staat, bijvoorbeeld in een BHV-plan. 

Het kan namelijk zomaar voorkomen dat vastgelegd is dat communicatie tijdens een incident via portofoons dient te gebeuren maar in gesprek met de BHV-ers blijkt dat er enkele van mobiele telefoons gebruikt gemaakt wordt. Of dat de blusser die een brand in de serverruimte moet blussen in de serverruimte bevestigd is. 


2. Rapportage 

Na de verdieping, de bedrijfsrondgang en de gesprekken met de BHV organisatie zal onze adviseur een rapport op stellen met bevindingen over de veiligheid van het bedrijf. Dit rapport wordt aan u gerpesneteerd en hier komen ook gelijk de zaken aan het licht die niet goed geregeld zijn. Er zijn te weinig BHV-ers, er zijn onvoldoende EHBO koffers, of er wordt gebruik gemaakt van verkeerde blusmiddelen. Onze adviseurs kunnen in dit gesprek een plan van aanpak met u opstellen om de ontbrekende of niet correct geregelde zaken zo snel mogelijk op het juiste niveau te krijgen. 


Prijs


Wat zijn de kosten van het uitvoeren van een BHV Scan?

De prijs voor het uitvoeren van een BHV-scan binnen uw organisatie hangt af van een aantal factoren. De branche waarin uw organisatie werkzaam is, of er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, hoeveel medewerkers u in dienst heeft en het aantal locaties zijn allemaal zaken die een rol spelen in de prijs bepaling. Een BHV-plan laten opstellen door Green Forest College kan al vanaf € 399,00

 

BHV Scan
Opleidingsduur n.v.t.
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 399,00 (excl. btw)