Green Forest College

De BHV Dag 


Omschrijving 

Bijna iedereen in Nederland kent de term Bedrijfshulpverlening, u bent zelf de BHV'er in uw organisatie of uw collega naast u neemt deze taak al 10 jaar op zich. Elke bedrijf hoort een BHV'er aangesteld te hebben en het is een jaarlijks terugkerende opleiding. De kennis moet immer scherp blijven wanneer er een incident plaatsvindt. Waar u ook de opleiding BHV volgt de basis principes zijn hetzelfde. U leert: Levensreddende Eerste Hulp, Brand blussen en Ontruimen en Communiceren. De rode draad is bekend en het is aan de instructeurs om er elke jaar weer een andere wending aan te geven. Het is immers bijscholen en niet herhalen. Wij hebben als organisatie getracht om de bekende BHV opleiding in een nieuw jasje te steken. En daarmee was De BHV Dag een feit. 

Door middel van spelelementen toe te voegen zijn we weg gestapt uit de normale les variant. Theorie kun je in een leslokaal met een presentatie doceren, maar waarom niet in de vorm van een quiz? Hoe simuleer je adrenaline en buitenadem zijn bij een levensechte reanimatie oefening? We gebruiken een stormbaan en men dient bij een slachtoffer te komen na het trotseren van deze stormbaan. Dit en andere elementen zijn toegevoegd en maakt de standaard BHV training iets van het verleden. 


Teambuilding 

Tijdens deze dag wordt je opgeleid tot BHV-er of krijg je bijscholing om je certificaat te behouden. Maar er is nog een element dat in de gangbare BHV opleiding geen plek kent, namelijk teambuilding. Door een competitieve inslag te geven aan de dag, worden er punten toegekend aan goed uitgevoerde oefeningen, komen collega's in een situatie dat presteren als team belangrijk wordt. Een oudere collega wordt geholpen over de stormbaan en de nieuwe BHV'er krijgt steun van de collega met 20 jaar ervaring. Bij ons word de teamprestatie beloond door een team klassement. 


Competentie

Aan het einde van de dag zullen de deelnemers competent worden verklaard bij goed gevolg van deze dag. De individuele onderdelen worden allemaal begeleid door onze deskundige en ervaren instructeur. Zij geven instructies vooraf en coachen de deelnemers gedurende de activiteit. Per onderdeel is de spelleider ook degene die competent verklaard. Er wordt dus op een andere manier gedoceerd, met het zelfde resultaat. Al onze oefeningen zijn zo ingericht dat er veel tijd wordt besteed aan het testen van de kennis en vaardigheden van de deelnemers. Ook wordt hier tijd genomen voor de nieuwe mensen zonder kennis, zij krijgen intensieve extra begeleiding. 


Gratis E-learning

Voorafgaand aan de BHV Dag krijgen de deelnemers allemaal een gratis BHV E-learning om alvast in de sferen te komen van de bedrijfshulpverlening. Met de kennis die ze hiermee opdoen hebben ze al een voorsprong op degene die het niet doen. Echter een theoriecertificaat aanleveren bij de BHV dag betekent automatisch een start van 10 punten voor de individuele deelnemers, maar ook 10 punten voor het team waarin hij of zijn zit. Het niet hebben van een theoriecertificaat houdt in 10 minpunten. Dus zorg dat je je kennis op scherp hebt voor je start aan de BHV dag. 

 


Inhoud


Welke onderdelen komen aan bod tijdens deze BHV Dag?

Green Forest College hanteert voor de BHV Dag de volgende standaard onderdelen. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende onderdelen te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. 
 

Onderdeel 1: de BHV quiz

Deze quiz toets de theoretisch kennis van deelnemers op het gebeid van Bedrijfshulpverlening. Op spelmatige wijze worden kennis overgebracht. Het toevoegen van een competitie verband zorgt voor een gezonde onderlinge strijd.

Twee teams strijden tegen elkaar in een kennisquiz met alleen vragen die over Bedrijfshulpverlening gaan. “Wat is één van de BHV-taken bij een ontruiming?” “Wat is de verhouding tussen het geven van borst compressies en het beademen?” “Wat wordt er verstaan onder een klasse C-brand?” Deze en nog veel meer vragen kunnen voorbij komen tijdens de quiz. Voor elk goed antwoord krijgt de individuele deelnemer één punt. De deelnemers die voor de eerste keer BHV volgen krijgen dubbele punten. De punten worden op het laatst bij elkaar opgeteld en dan wordt de score van het hele team bekend gemaakt. Van elk team wordt de beste deelnemer naar voren gehaald en spelen de twee “beste” een shoot out vragenronde met 10 vragen. Degene die als eerst antwoord krijgt de mogelijkheid om de vraag te beantwoorden. Bij een juist antwoord krijgt het team waarin hij of zij zit 3 punten bij het totaal. Bij een onjuist antwoord gaan de 3 punten naar het tegenovergestelde team. Bij een gelijke eindstand stelt de instructeur en tevens spelleider een laatste vraag die de quiz van een winnaar moet voorzien.

Ondanks dat het in spelvorm is gegoten wordt er wel degelijk weging gekoppeld aan de BHV quiz. Van de deelnemers wordt serieus participatie verwacht en ook inbreng wordt getoetst door de instructeur/spelleider. Hierdoor kunnen we na de quiz de kennis van de deelnemers beoordelen. Bij goed gevolg van de quiz kunnen de deelnemers voor dit onderdeel competent worden verklaard. Hierbij hoort een BHV-theorie certificaat.

Wanneer slechts dit onderdeel wordt gevolgd kunnen alle deelnemers met dit certificaat bij elke praktijksessie van de BHV aanmelden en zo als nog hun volledige BHV certificaat met praktijd behalen.

 

Belangrijke informatie bij onderdeel 1

  Maximaal aantal deelnemers: 16
  Tijdsbesteding: 90 minuten
  Resultaat: certificaat BHV theorie

 

Onderdeel 2: de reanimatie stormbaan

Tijdens dit onderdeel staat reanimatie centraal. De deelnemers leren hoe ze correct moeten reanimeren en hoe een AED gebruikt dient te worden. Wanneer iemand in het dagelijks leven te maken krijgt met een reanimatie zal dit effect kunnen hebben op bijvoorbeeld de hartslag. Maar het zal zelden in kalme, rustig hoedanigheid gebeuren. We proberen in dit onderdeel de adrenaline omhoog te helpen doormiddel van een stormbaan activiteit. In tweetallen wordt deze oefening gedaan.

Voordat de oefening start geeft de spelleider een kort instructie over reanimeren. Deze instructie duurt ongeveer 15 minuten waarbij de spelleider ook een correcte reanimatie laat zien. Hij zal ook het werken met een AED laten zien. Deelnemers krijgen de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Hierna zal het onderdeel starten.

Het eerste tweetal start aan het begin van de stormbaan en op signaal van de spelleider moeten ze zo snel mogelijk aan de andere kant van de baan komen. Aan het einde van de baan ligt een reanimatiepop, de deelnemer die als eerst de stormbaan over is start de reanimatie onder toe ziend oog van de spelleider. Degene die als tweede arriveert moet de stormbaan nogmaals over om een AED te halen. Wanneer de tweede persoon terugkeert voeren zij de reanimatieoefening uit. De oefening wordt afgesloten na een “oké” van de spelleider. En dan zal het volgende tweetal de baan betreden.

Punten zijn de verdienen voor de snelheid waarmee het tweetal van de baan komt. Dit is een aparte score die voor elke deelnemer individueel opgenomen wordt. Aan het einde wordt bekend wie zichzelf stormbaan kampioen mag noemen.

Verder zijn er punten te verdienen voor correct reanimatie handelingen. De tweetallen starten met 10 punten. Voor elke verkeerde handeling verdwijnt er een punt. Het is dus mogelijk om in de min te eindigen. Pas als de spelleider een volledige correct uitgevoerde reanimatie heeft gezien wordt er een akkoord gegeven voor competentie, dit is inclusief juist gebruik van de AED.

Voor deze oefening wordt een reanimatie en AED certificaat afgegeven. Wanneer slechts dit onderdeel wordt gevolgd kan de deelnemer bij elke praktijksessie om zijn of haar BHV certificaat volledig te halen een vrijstelling aanvragen voor dit onderdeel.

 

Belangrijke informatie bij onderdeel 2

  Maximaal aantal deelnemers: 16
  Tijdsbesteding: 90 minuten
  Resultaat: certificaat Reanimatie & AED

 

Onderdeel 3: de blus estafette 

Tijdens dit onderdeel leren de deelnemers hoe ze een kleine brand kunnen beperken en bestrijden. Welke soorten blussers er bestaan en welke brand er met welke blusser bestreden moet worden. Tijdens dit onderdeel zullen er een aantal veel voorkomende brandjes worden gesimuleerd die geblust moeten worden.

De oefening zal starten met een 15 minuten durende instructie van de spelleider. Hierin zal hij het verschil tussen de gangbare blusmiddelen worden uitgelegd. Welk blusmiddel voor welke soort brand gebruikt moet worden. Ook zal hier een kleine demonstratie worden gegeven hoe je correct en veilig moet blussen. Na de instructie vangt het onderdeel aan.

Tijdens dit onderdeel wordt de groep in tweeën opgedeeld, beide groepen staan aan de start van een estafette. De eerste deelnemer begint met het identificeren van de branden en moet hierbij de juiste blusser neerzetten. De eerste deelnemer starten met een blusser en rennen naar het eerste brand, past de blusser bij deze brand wordt de blusser neergezet en rent de persoon terug naar de start, waar een ander teamlid weer een blusser oppakt en naar de juiste brand wordt gebracht. In totaal worden er minimaal vier branden gesimuleerd. Nadat de blussers staan is het zaak dat de deelnemers het vuur moeten blussen. Dit gebeur is estafette vorm. De eerste brand geblust dan zal de volgende deelnemer de volgende brand moeten blussen. Maar wat gebeurd er als de juiste blusser niet bij de juiste brand staat? Dan moet het allemaal overnieuw. 

Er worden punten gegeven voor de snelste estafette tijd. Maar ook de juiste blusser bij het juiste vuur is punten waard, maar wanneer de blusser niet goed is levert dat het team minpunten op. De oefening is zo opgezet dat iedereen een brand gaat bestrijden en de juiste blussers weet te hanteren bij een bepaald soort brand. 


Belangrijke informatie bij onderdeel 3

  Maximaal aantal deelnemers: 16
  Tijdsbesteding: 90 minuten
  Resultaat: certificaat Brandbestrijding

 

Onderdeel 4: rollatorrace  

Tijdens dit onderdeel staat communicatie centraal, hier leren de deelnemers op juiste manier communiceren met elkaar gedurende een calamiteit. De protocollen tijdens een ontruiming komen hierbij ook aan bod. Tijdens een incident is er zelden spraken van een kalme situatie, mensen zijn in paniek, weten niet wat ze moeten doen, dit wordt gesimuleerd in de rollatorrace.

De race wordt gestart met een uitleg van 15 minuten gegeven door de spelleider waarin de juiste manier van communiceren wordt uitgelegd, hoe een portofoon gebruikt dient te worden, wel ontruimingsregels er zijn en welke manieren van communiceren absoluut vermeden dienen te worden. Na de instructie vangt het onderdeel aan. 

Het team wordt opgedeeld in tweeën, afhankelijk van de grote van de groep, waarbij er 2 rollators aan de start van een hindernisbaan staan, een deelnemer zit op de rollator en houdt een portofoon vast hij is geblinddoekt, een deelnemer staat geblinddoekt achter de rollator en moet door de instructies van zijn bijrijder het parcours zien af te leggen. Hun overgebleven teamleden moeten hun door het parcours loodsen doormiddel van portofoon communicatie. Echter, alle portofoons staan op het zelfde kanaal, en er is een prijs voor het snelste sub team, dus kiezen ze ervoor om voor de persoonlijke winst te gaan, of voor de groepsprestatie. 

Er zijn punten te verdienen voor een individueel klassement van alle deelnemers, voor het team wat het eerste is zijn er per persoon 10 punten te verdienen voor de Beste BHV'er trofee. De langzaamste tijd wordt genomen als prestatie van de groep op dit onderdeel voor het algemeen klassement. 


Belangrijke informatie bij onderdeel 4

  Maximaal aantal deelnemers: 16
  Tijdsbesteding: 90 minuten
  Resultaat: certificaat Ontruiming en Communicatie

 

Eindresultaat 

Na het goed gevolg alle vier de onderdelen te hebben doorlopen krijgt de deelnemer een officieel BHV certificaat met een geldigheid van een jaar. 


Prijzen


Wat zijn de kosten voor deze opleiding?


De BHV Dag is op onze locatie mogelijk en in goed overleg ook op uw locatie. Voor beide varianten geldt er een maximaal aantal deelnemers om de kwaliteit te waarborgen. Voor deze opleiding is dat aantal 64 deelnemers. Wanneer uw bedrijf meer dan 64 mensen wil laten deelnemen aan deze dag dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheden met u. 

 

Verzorging BHV Dag op onze locatie 

Verzorging BHV Dag op uw locatie 

   
Groep t/m 24 deelnemers in overleg Prijs per deelnemer in overleg                                                
   
Groep 24 t/m 30 deelnemers € 199,00 per deelnemer 
Groep 31 t/m 40 deelnemers € 193,00 per deelnemer  
Groep 41 t/m 50 deelnemers € 189,00 per deelnemer
Groep 51 t/m 64 deelnemers € 186,00 per deelnemer 
 


Maximaal aantal deelnemers: 64


 


Extra informatie

 

Opleidingsduur   1 dag                                                                                         
     
Lestijden    08:30 - 18:00
     
Toelatingseisen    Aan deze opleiding zijn geen toelatingseisen verbonden.
     
Aantal deelnemers   Minimaal 16 deelnemers
    Maximaal 64 deelnemers
     
Certificaat    Bij goed gevolg wordt een E-certificaat Bedrijfshulpverlening 
    met een geldigheid van 1 jaar verstrekt. 
    Een draagpas is apart te bestellen voor € 5,95 excl. btw
     
Herhaling    De frequentie van heropleiding is vastgesteld op 1 maal per jaar. 
    De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor de herhalingsopleiding.
     
Opleidingsmateriaal     Voor deze opleiding is geen opleidingsmateriaal noodzakelijk. 
    Een lesboek is los te bestellen bij ons voor € 29,95 excl. btw
     
Examenkosten    Er zijn aan de opleiding geen examenkosten verbonden. 
     
Extra kosten    De prijs inclusief lunch, koffie en thee.
    Upgrade met frisdranken en hapjes is mogelijk tegen meerprijs.
    Af te sluiten met een BBQ, Tapasbuffet of andere cateringsoptie.Waar kan deze opleiding plaatsvinden?

Bij voorkeur verzorgen wij de BHV Dag op onze eigen locatie in het midden van het land. De oefeningen kunnen daar snel en groot uitgezet worden. Wanneer de BHV Dag toch op jullie locatie zal plaatsvinden dient rekeningen gehouden te worden met het volgende:

  Het betreft een representatieve ruimte
  De ruimte is groot genoeg om oefeningen op te zetten
  Het is een rookvrije ruimte
  Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen
  Voor de blusactiviteiten moet een buitenterrein beschikbaar zijn vergelijkbaar met zes parkeerplaatsen


Of het organiseren van de BHV Dag bij jullie op locatie mogelijk is en hoe deze ingevuld gaat worden bespreken we graag met u tijdens een locatie bezoek. Onze accountmanagers spreken dan met u de voorkeuren wat betreft activiteiten door en analyseren de ruimte binnen de organisatie voor het opzetten van de verschillende onderdelen. 

 

Download informatie 

Wilt u deze informatie als PDF downloaden? Klik dan hier
 
In het kort
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid 1 jaar
Prijs v.a. € 186,00 (excl. btw)