Green Forest College

Gas Meten (EX-OX-TOX)


Inhoud


Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze opleiding?

Green Forest College hanteert een aantal standaard onderwerpen tijdens de opleiding Gas Meten (EX-OX-TOX). Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 

 • Wetgeving, regels en richtlijnen
 • Gedrag van gassen en dampen
 • Relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3,
 • Brand- en explosiegevaar
 • Gevaren van zuurstof
 • Giftige stoffen
 • Eenheden en normen
 • Werken in besloten ruimtes
 • Explosiegevaarmeting (Ex), explosiegbied en explosiegrenzen 
 • De zuurstofmeting (Ox) en zuurstoftekort 
 • Verstikking door zuurstoftekort 
 • Meting toxische stoffen (Tox)
 • PID-meting
 • Gasmeetbuisjes
 • Controleren van besloten ruimtes
 • De gasvrij verklaring
 • Zelfstandig gasmettingen verrichten 
 • Bedienen van meetapparatuur en benodigde hulpmiddelen 
In het kort
Code V.12.327
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid 3 jaar
Prijs v.a. € 249,00 (excl. BTW)