Green Forest College

Intern Auditeren 


Inhoud


Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze opleiding?

Green Forest College hanteert een aantal standaard onderwerpen tijdens de opleiding Intern Auditeren. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 

 • Het nut en doel van een audit
 • Welke soorten audits bestaan er
 • Welke rol speelt de directie, kwaliteitsmanager tijdens een audit
 • De functie van een auditprogramma
 • Toetsingkaders 
 • De rol, competenties en kenmerken van een auditor
 • Auditgesprekken voorbereiden 
 • Gesprekstechnieken
 • Resultaten van de audits 
 • Formuleren van bevindingen
 • Het opstellen van een auditrapport
 • Opvolging van auditresultaten
 • Kwaliteitsmanagementprincipes
 • HLS structuur
 • ISO 9001:2015 norm
 • ISO 14001:2015 norm
 • Auditbewijs voor normeisen
 • Verschillende auditmethodes
 • Horizontaal versus verticaal auditen
 • Risk based auditen
 • Combinatie audits
 • Knelpunten audits


Tussen de opleidingsdagen worden huiswerkopdrachten gemaakt en praktijkcasussen uitgevoerd die worden besproken tijdens de opleiding. Aan de hand hiervan vindt evaluatie en coaching plaats. 

 

In het kort
Opleidingsduur 3 dagen / 6 dagdelen
Geldigheid n.v.t.
Prijs € 899,00 (excl. BTW)