Green Forest College

Ontruimingoefening   


Het belang van een ontruimingsoefening is aanzienlijk. Daarom is het ook wettelijk verplicht om minimaal één keer paar jaar met het gehele bedrijf een ontruimingsoefening te organiseren. 

Is het ontruimingsplan van uw organisatie nog actueel? Zijn uw medewerkers geïnformeerd over de geldende procedures bij een ontruiming? Deze vragen en meer worden getoetst bij een ontruimingsoefening. Het is van essentieel belang dat de medewerkers weten hoe ze bij een calamiteit veilig en snel het gebouw kunnen verlaten. Uw bedrijfshulpverleners leren om een ontruiming goed te begeleiden. Uw bedrijfshulpverleners worden bij een ontruimingsoefening begeleid door een ervaren instructeur.

 

Doelgroep 

Alle bedrijven die de jaarlijkse verplichte ontruimingsoefening willen organiseren.

 

Toelatingseisen   

Aan deze opleiding zijn geen toelatingseisen verbonden. 

 

Opleidingsvorm 

De duur van de ontruimingsoefening is afhankelijk van de soort ontruiming die gewenst wordt. De varianten die één dagdeel duren kunnen starten tussen 08:30 en 12:30 en 13:00 - 17:00. Wanneer er één volledige dag wordt besteed aan de ontruiming zal deze plaatsvinden tussen 08:30 en 17:00. De ontruimingsoefening kan ook plaastvinden in het weekend er worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. 

 

Opzet

De ontruimingsoefeningen zijn ingedeeld in verschillende fases. Zo kan er theoretisch worden ontruimd door middel van een table top oefening om communicatieoefening of praktisch door middel van een fysieke ontruiming in verschillende samenstellingen. Deze kunt u vinden bij het opleidingsprogramma. Aan het einde van de ontruimingsoefening zal er een bevindingen rapport worden opgesteld en een evaluatie van medewerkers en management. 

Voor aanvang wordt met de klant doormiddel van een kort (telefonisch) intakegesprek bekeken waar de wensen liggen. Deze informatie wordt gebruikt om de ontruimingsoefening af te stemmen op de praktijk waar de specifieke klant dagelijkse mee te maken heeft. 

Voor de ontruimingsoefeningen geldt geen maximaal aantal deelnemers. Er zal in het intake gesprek worden gesproken over de omvang van de ontruiming en op basis daarvan worden eventueel meerdere instructeurs ingezet. 

 


Opleidingsprogramma


Fases 

Green Forest heeft een aantal fases waarin een ontruiming kan plaatsvinden ontwikkeld. In overleg met de opdrachtgever bepalen we de juiste fase voor uw organisatie. Ook kan met één van onze accountmanagers een afwijkende oefening worden samengesteld. 


  Tabletop ontruimingsoefening

Diverse scenario’s kunnen ook geoefend worden met behulp van een zogeheten ‘table top’. Met behulp van een grote plattegrond op tafel krijgt u een goed beeld van mogelijke knelpunten tijdens een ontruiming. U kunt situaties overzichtelijk beoordelen en diverse scenario’s oefenen. 


Ontruimingsfase 0

Theoretsische communicatieoefening, aan de hand van het ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan wordt alles kritisch bekeken en onder andere de volgende vragen gesteld;

Waar hangen de blusmiddelen?
Waar in het gebouw bevinden zich de nooduitgangen?
Wie is verantwoordelijke voor welke taak?
Wie gaat ontruimen?
Op welke wijze wordt gecommuniceerd?
Wie neemt contact op met de hulpdiensten?


Ontruimingsfase 1: Een fysiek ontruiming waarbij datum en tijdstip bij alle mederwerkers op voorhand bekend is gemaakt.


Ontruimingsfase 2: Een fysieke ontruiming waarbij slechts bekend is gemaakt dat een oefening plaats gaat vinden met alleen de dag of de week van tevoren aan de medewerkers gecommuniceerd. 


Ontruimingsfase 3: Een fysieke ontruiming waarbij alleen de BHV organisatie op de hoogte is van de ontruiming met daarin een paar scenario's waar de BHV organisatie niet van op de hoogte is.


Ontruimingsfase 4: Een volledig onaangekondigde fysieke ontruiming 


Ontruimingsfase 5: Een volledig onaangekondigde fysieke ontruiming met daarbij een de inzet van exetrne hulpdiensten, LOTUS slachtoffers, enscenering 


Kostenspecificatie


Opleidingsprijs 

 

Incompany opleiding 

Open inschrijving 

   
Tabletop ontruimingsoefening vanaf € 599,00                           Deze oefening wordt enkel op uw locatie uitgevoerd.                         
   

Ontruimingsfase 0 vanaf  € 599,00

Ontruimingsfase 1 vanaf  € 699,00

Ontruimingsfase 2 vanaf  € 699,00

Ontruimingsfase 3 vanaf  € 899,00

Ontruimingsfase 4 vanaf  € 699,00

Ontruimingsfase 5 vanaf  € 1699,00 

 


Opleidingsmateriaal 

Voor deze opleiding is geen opleidingsmateriaal van toepassing.

 

Certificerings- en Examenkosten 

Bij afronding van de ontruimingsoefening ontvangt de organisatie een bewijs van oefening. 

Er zijn aan de opleiding geen examenkosten verbonden. 

 

Locatie- en arrangementskosten

Er zijn geen locatie- en arrangementkosten van toepassing bij deze opleiding. 

In het kort
Opleidingsduur vanaf een 0,5 dag
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 599,00 (excl. BTW)