Green Forest College

Ontruimingsplan 

Wanneer uw organisatie ontruimd moet worden, is het essentieel dat vooraf afspraken worden vastgelegd hoe de alarmering en ontruiming verloopt.In een ontruimingsplan staan de procedures die tijdens een calamiteit dienen te worden uitgevoerd. In het ontruimingsplan staat omschreven welke medewerker welke taak uitvoert en wie de leiding heeft gedurende de uitvoering van een ontruiming. 
Verder worden in een ontruimingsplan belangrijke personen benoemd, instanties die relevant zijn bij een ontruiming met de daarbij behorende telefoonnummers. Door alle informatie bij elkaar te hebben in een plan, is informatie snel voor handen en kan er adequate hulpverlening worden gegeven. De schade die de calamiteit met zich meebrengt kan tot een minimum beperkt worden. 

Een ander belangrijk onderdeel van dit plan is dat de verschillende verdiepingen in kaart worden gebracht met de daarbij behorende relevante informatie. Denk hierbij aan nooduitgangen, vluchtwegen, plattegronden en blusmiddelen. Wat vaak ook wordt vergeten, is dat er tekeningen aanwezig dienen te zijn voor de brandweer om een effectief aanvalsplan te kunnen uitvoeren binnen een voor hun vreemde organisatie. 

 

Wettelijke kaders 

Uw organisatie heeft een "omgevingsvergunning brandveilig gebruik" of een "gebruiksmelding" en daarmee een verplichting om een ontruimingsplan te hebben. Deze verplichting is ook van toepassing als uw organisatie in bezit is van een brandmeldinstallatie. Artikel 6.20 van het Bouwbesluit gaat verder in op deze verplichting. Hierin wordt vermeld wanneer een Brandmeldinstallatie nodig is binnen een organisatie. 


Update van het ontruimingsplan 

Een ontruimingsplan is altijd locatiegebonden en ontwikkeld naar aanleiding van processen die binnen de organisatie plaatsvinden. Wanneer deze processen een verandering doormaken is het belangrijk om het ontruimingsplan opnieuw te toetsen op juistheid en relevantie. Wanneer blijfkt dat het plan niet meer actueel is zal deze noodzakelijkerwijs gewijzigd moeten worden. 

 

Waarom uw Ontruimingsplan laten opstellen door ons?

  Een offerte op maat naar aanleiding van vraagstelling door onze adviseurs
  Scan van de veiligheidsmaatregelen 
  Advies bij ontbrekende veiligheidsmaatregelen 
  Ontruimingsplan conform NEN 8112 
  Tekeningen zowel hardcopy als digitaal aangeleverd 
  Praktisch plan om snel en adequeet medewerkers te informeren 
  Presentatie van het ontruimingsplan indien gewenst

Vergunningen


Omgevingsvergunning en gebruiksmelding 


Uw organisatie dient te beschikken over een omgevingsvergunning brandveiligheid wanneer in uw gebouw of ander bouwobject de volgende punten van toepassing zijn:

  Er wordt bedrijfsmatig nachtverblijf aan meer dan 10 personen verschaft, er wordt verzorging verschaft aan meer dan 10 personen. U kunt hierbij denken aan hotels, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en gevangenissen 

  Wanneer er dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de leeftijd van 12 jaar. Denk hierbij aan een basisschool, naschoolse opvang of een kinderdagverblijf.

  Als dag verblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Hierbij is dagopvang een goed voorbeeld. 

Voor sommige gebouwen is een gebruiksmelding voldoende. In paragraaf 17 van het Bouwbesluit 2012 staat precies beschreven wanneer een gebruiksmelding gedaan dient te worden. 

Dit zijn gebouwen met verblijf voor meer dan 50 personen. U kunt hierbij denken aan middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccomodaties, winkelcentra en supermarkten. Woningen en of woongebouwen vallen niet onder deze regel. 


Prijs


Wat zijn de kosten van het opstellen van een ontruimingsplan?

De prijs voor het opstellen van een ontruimingsplan binnen uw organisatie hangt af van een aantal factoren. De branche waarin uw organisatie werkzaam is, of er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, hoeveel medewerkers u in dienst heeft, aantal verdiepingen van uw locatie en het aantal locaties zijn allemaal zaken die een rol spelen in de prijs bepaling. Een ontruimingsplan laten opstellen door Green Forest College kan al vanaf € 499,00

 

 

In het kort
Opleidingsduur n.v.t.
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 499,00 (excl. BTW)