Green Forest College

Opvang en Nazorg 
 

Waarom volgt u deze opleiding bij ons?

  U leert opvang en nazorg bieden in slechts één dag
  Opleiding wordt gegeven door zorg professionals
  Standaard met acteur voor levensechte praktijksituaties
  Kwaliteitswaarborging door maximaal aantal deelnemers                                                                     
  Geen meerprijs voor opleidingen op zaterdag

 

Omschrijving

Wanneer medewerkers te maken hebben gehad met een overval, (fysieke) agressie situatie of andere calamiteit is het voor vele van hen een ervaring die gepaard kan gaan met een trauma. Het werkingsproces begint met opvang en nazorg na een calamtiteit. Belangrijke personen in deze opvang en nazorg zijn de directe collega's en in tweede lijn de leidinggevende. Deze partijen maken het mogelijk voor een collega om in alle rust en in de juiste tijd alles een plaats te geven en te verwerken. Omdat de zwaarte van deze gesprekken en zorg niet te onderschatten is, kan niet iedereen zomaar zo'n gesprek leiden en de juiste zorg verlenen. De mensen die hiervoor zijn aangewezen zullen hiervoor een zekere training moeten hebben doorlopen. 

De mensen die de verantwoording op zich hebben genomen leren inzicht krijgen in de impact van de schokkende ervaringen die gepaard gaan met een calamiteit. De cursist wordt voorbereid op het gezond laten verlopen van de traumaverwerking. Aan de hand van heldere gesprekstechnieken wordt er een voorbereiding getroffen op verschillen gesprekstypen, afhankelijk van de calamiteit en de impact hiervan. Ook leert u omgaan met emotionele reacties van collega's. 

 

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is voor iedere leidinggevende of medewerker die de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen of gekregen om collega's en eventuele externen (klanten, bezoekers en patienten) op te vangen na een calamiteit.  


Inhoud


Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze opleiding?

Green Forest College hanteert een aantal standaard onderwerpen tijdens de opleiding Opvang en Nazorg. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 
 

  Proces van opvang en nazorg
  Agressie en psychotrauma
  Stressreacties
  De verschillende verwerkingsfasen
  Herkennen van signalen stagenerende verwerking 
  Taken en verantwoordelijkheden van leidinggevende
  Grenzen en beperkingen van opvang 
  Doorwijzing naar professionals 
  Opvang door gelijkwaardige collega 
  Vertrouwen hebben in collega's
  Verantwoordelijkheden van de leidinggevende
  Gesprekschecklist voor medewerkers
  Gespreksvaardigheden voor opvanggesprekken 
  Rollenspel eerste opvang gesprek (met de groep) 
  Rollenspel eerste opvang gesprek (met acteur) 
  Ondersteuning na het incident 
  Opstaande zaken en werk waar de collega hulp bij nodig heeft overnemen 
  Status van de verwerking 
  Plan van aanpak verder verwerking (indien nodig)
  Rollenspel vervolggesprekken (met de groep)
  Rollenspel vervolggesprekken (met acteur)
  Onstaan van een trauma
  Herkennenvan een trauma 
  Emotionele problemen vs. trauma
  Verband met eerder opgelopen traumatische ervaringen
  Signaleren van een vastgelopen traumaverwerking 
  Welke vormen van hulpverlening zijn mogelijk 
  Doorverwijzen naar hulpverlening 
  Wanneer doe je wel aangifte en wanneer niet 
  Verschillende manieren van aangifte
  Registreren van het incident
  Manieren van incident registratie 

Prijzen


Wat zijn de kosten voor deze opleiding?

De opleiding Opvang en Nazorg kent enkel een incompany mogelijkheid. Voor deze variant geldt een maximaal aantal deelnemers om de kwaliteit te waarborgen. Voor deze opleiding is dat aantal 12 deelnemers. Wanneer uw bedrijf meer dan 12 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheiden met u. 
 

Incompany opleiding 

Open inschrijving 

   
Groep t/m 6 deelnemers € 1974,00                                      Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden.
   
  7 deelnemers € 2275,00
  8 deelnemers € 2560,00
  9 deelnemers € 2835,00
10 deelnemers € 3100,00
11 deelnemers € 3355,00
12 deelnemers € 3588,00
 


Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Extra informatie


Waar kan deze opleiding plaatsvinden?

Wij verzorgen graag de opleiding Opvang en Nazorg op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

  Het betreft een representatieve ruimte
  De ruimte is groot genoeg om oefeningen op de grond te laten plaatsvinden
  Het is een rookvrije ruimte
  Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen                                             


Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 9 deelnemers gehanteerd.

 

Goed om te weten 

  Deze training heeft standaard een acteur voor de praktijkoefeningen
  Vooraf intakegesprek of formulier om de situatie van het bedrijf in kaart te brengen
  Deze opleiding kent geen lesboek 
  Na goed gevolg van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname 
In het kort
Code R.15.617
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 299,00 (excl. BTW)