Green Forest College

Overvaltraining 


Waarom volgt u deze opleiding bij ons?

  U leert wat u kunt doen tijdens een overval in slechts één dag
  U leert hoe u de kans op een overval kunt verkleinen 
  Standaard met acteur voor levensechte praktijksituaties                                                               
  Kwaliteitswaarborging door maximaal aantal deelnemers   
  Geen meerprijs voor opleidingen op zaterdag

 

Omschrijving 

Over een ding is iedereen het eens, een overval is een ingrijpende gebeurtenis. Een overval vindt per definitief overwachts plaats en gaat vaak gepaard met bedreigingen en (veel) geweld. Elk jaar wordt door het bedrijfsleven veel schade geleden door overvallen. Meestal gaat het om geld of goederen met een hoge waarden, met veel financiele schade als gevolg. Maar de grootste schade die met overvallen wordt aangericht is niet uit te drukken in geld. De medewerkers die een overval meemaken, krijgen te maken met een traumatische ervaring met vaak verstrekkende gevolgen. Medewerkers in een branche waar veel met contant geld wordt gewerkt hebben bijvoorbeeld een verhoogd risico om geconfronteerd te worden met een overval. Maar dit geldt ook voor bedrijven die kostbare producten op voorraad hebben, maar ook bedrijven die niet een verhoogd risico hebben kunnen slachtoffer worden van overvallers. Daarom is het aan te raden om deze opleiding te volgen. 

Medewerkers gaan preventief te werk, risico's worden eerder herkend en men is bewust van de gevaren en blijft hier alert op. Er wordt geleerd wat je vooral wel moet doen tijdens een overval maar ook zeker, wat je absoluut niet moet ondernemen tijdens een overvalsituatie. Ook wordt het belang van verwerking en nazorg al essentieel onderwerp besproken. 

 

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding is geschikt voor alle medewekers die tijdens zijn werkzaamheden geconfronteerd kan worden met een overval. U kunt denken aan medewerker van een tankstation, bank, juwelier, horecaonderneming, supermarkt of andere detailhandel.

 


Inhoud


Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze opleiding?

Green Forest College hanteert een aantal standaard onderwerpen tijdens de opleiding Overvaltraining. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 
 

Preventie, wat kun je doen om de overvallen minder gelegenheid te geven
Technische maatregelen om overvalrisico te verkleinen 
Organisatorische maatreegel om risico op een overval te reduceren
Eenduidig handelen en maken van goede afspraken 
Herkennen van je eigen spanning tijdens een overval
Controleren van eigen spanning 
Verbale en non-verbale communicatie tijdens een overval 
Hoe ziet een overval eruit 
Hoe voelt het ervaren van een overval
Wie is de overvaller en wat is zijn ideaalbeeld 
Methodes om de buit voor de overvaller veilig te verkleinen
Hulpmiddelen om de buit te reduceren
De overvallem minder gelegenheid geven
Het RAAK principe
R - rustig blijven
A - accepteren van de slachtoffer rol
A - Afgeven van het door de overvaller gevraagde
K - Kijken naar het signalement van de dader 
Rollenspel: Overval op de kassa voor openingstijd
Rollenspel: Overval op een winkel gedurende openingstijden
Hoe dien je te alarmeren en wat gebeurd er met de alamering
Hoe te handelen na een overval, opvang slachtoffers
Nazorg slachtoffers

Prijzen


Wat zijn de kosten voor deze opleiding?

De opleiding Overvaltraining kent enkel een incompany mogelijkheid. Voor deze variant geldt een maximaal aantal deelnemers om de kwaliteit te waarborgen. Voor deze opleiding is dat aantal 12 deelnemers. Wanneer uw bedrijf meer dan 12 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheiden met u. 
 

Incompany opleiding 

Open inschrijving 

   
Groep t/m 6 deelnemers € 1974,00                                      Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden.
   
  7 deelnemers € 2275,00
  8 deelnemers € 2560,00
  9 deelnemers € 2835,00
10 deelnemers € 3100,00
11 deelnemers € 3355,00
12 deelnemers € 3588,00
 


Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Extra informatie


Waar kan deze opleiding plaatsvinden?

Wij verzorgen graag de opleiding Overvaltraining op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

  Het betreft een representatieve ruimte
  De ruimte is groot genoeg om oefeningen op de grond te laten plaatsvinden
  Het is een rookvrije ruimte
  Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen                                             


Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 9 deelnemers gehanteerd.

 

Goed om te weten 

  Deze training heeft standaard een acteur voor de praktijkoefeningen
  Vooraf intakegesprek of formulier om de situatie van het bedrijf in kaart te brengen
  Deze opleiding kent geen lesboek 
  Na goed gevolg van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname 
In het kort
Code R.15.613
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 299,00 (excl. BTW)