Green Forest College

VEILIG WERKEN LANGS DE WEG


Opleidingsduur: 1 dag

 

ACHTERGROND 

Wanneer je werkzaamheden verricht langs wegen, brengt dit risico’s met zich mee voor de weggebruiker maar ook voor de wegwerker. Het is van enorm belang dat het veiligheidsniveau op acceptabel niveau wordt gehouden. Om dit te realiseren worden er verkeersmaatregelen getroffen zodat de wegwerker veilig zijn werk kan uit voeren. Deelnemers aan deze opleiding worden bewust gemaakt van de risico’s en gevaren die zich kunnen voordoen. Aan de hand van veel voorkomende situaties wordt geleerd hoe je een situatie kunt beoordelen en waar nodig veiligheidsmaatregelen nemen. Dit kan zijn in de vorm van wegafzetting. Een ieder die deze opleiding heeft gevolgd zal volledig bekend zijn met de regelgeving betreffende veilig werken langs wegen. Deze opleiding heeft de richtlijnen van de CROW 96b in zich verweven.

 

DOELGROEP

Deze opleiding veilig werken langs de weg is geschikt voor personen die op of langs de openbare weg werkzaamheden uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan de medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen maar ook medewerkers van aannemers.

 

TOELATINGSEISEN 

Aan deze opleiding zijn geen toelatingseisen verbonden. 

 

OPLEIDINGSVORM

De open inschrijving opleiding bestaat uit één dag.

De volgende tijden zijn van toepassing:

Starttijd 08:30 - Eindtijd 17:00

De incompany opleiding kan op wensen van de klant worden aangepast. De opleiding kan ook plaatsvinden verdeeld over meerdere dagdelen, in de avond of het weekend.

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor weekend opleidingen. 

Deze opleiding wordt afgesloten met een competentietoets. Waarbij gekeken wordt op de deelnemer de geleerde kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk bezit en kan toepassen. 

 

OPZET 

In de opleiding worden theorie en praktijk afgewisseld. De nadruk ligt op oefen, de oefeningen betreffen situaties waarmee u als medewerker te maken kan krijgen. Deelnemers krijgen tijdens de opleiding ook de mogelijkheid om zelf praktijksituaties in te brengen en deze worden begeleid en van feedback voorzien. 

Voor aanvang wordt met de klant door middel van een kort (telefonisch) intakegesprek bekeken waar de wensen liggen. Deze informatie wordt gebruikt om de opleiding af te stemmen op de praktijk waar de specifieke klant dagelijkse mee te maken heeft. 

De maximale groepsgrootte bij deze opleiding is 12 deelnemers. Wanneer uw organisatie meer dan 12 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheden met u. 


OPLEIDINGSPROGRAMMA


ONDERWERPEN 

Green Forest College hanteert een aantal onderwerpen tijdens deze opleiding. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 

 • Algemene voorschriften en richtlijnen conform CROW publicaties 96b
 • Het inschatten van risico’s bij het plaatsen en verwijderen van afzettingen
 • Het veilig werken binnen afzettingen
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en voorschriften
 • Bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers
 • Beperken van verkeershinder
 • Voorkomen van files
 • Praktijkvoorbeelden beoordelen aan de hand van fotomateriaal
 • Het veilig plaatsen van een afzetting
 • Simuleren van enkele praktijksituaties
 • Bekendheid met materialen en inzet hiervan

KOSTENSPECIFICATIE


INCOMPANY PRIJZEN

Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden. 

 

 
Groep t/m 6 deelnemers € 894,00            

                                 

   
  7 deelnemers € 1015,00
  8 deelnemers € 1128,00
  9 deelnemers € 1233,00                                                                           
10 deelnemers 
€ 1330,00
11 deelnemers € 1419,00
12 deelnemers € 1499,00
 

 

OPLEIDINGSMATERIAAL 

Voor deze opleiding is opleidingsmateriaal niet noodzakelijk. Indien gewenst kan het opleidingsmateriaal apart worden besteld.

Het opleidingsmateriaal wordt naar de organisatie toegezonden bij ontvangst van de inschrijvingsbevestiging.

Kosten voor het opleidingsmateriaal bedragen
 € 29,95 

 

CERTIFICERINGS- EN EXAMENKOSTEN 

Bij goed gevolg wordt een E-certificaat Veilig Werken Langs de Weg met een geldigheid van 5 jaar verstrekt.

De kosten voor een uitgeprint certificaat bedragen € 2,25 per certificaat.

Een draagpas is ook apart bij te bestellen voor
 € 5,95 per pas. 

Er zijn aan de opleiding geen examenkosten verbonden. 

 

LOCATIE- EN ARRANGEMENTKOSTEN 

Er zijn geen locatie- en arrangementkosten verbonden aan een incompany opleiding. 

 


EXTRA INFORMATIE


AFZETTINGEN EN PBM'S

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van de afzettingsmaterialen / verkeersborden van de opdrachtgever. Beschikt u niet over deze materialen dan zal in gesprek met één van onze accountmanagers gekeken worden naar de mogelijkheden. 

Het is verplicht om bij deze opleiding veiligheidsschoenen te dragen. De deelnemer dient deze schoenen zelf te verzorgen. 

 

LOCATIE

Wij verzorgen graag deze opleiding op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

 • Het betreft een representatieve ruimt
 • De ruimte is groot genoeg om oefeningen op de grond te laten plaatsvinden
 • Het is een rookvrije ruimte
 • Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen
 • Voor de blusactiviteiten moet een buitenterrein beschikbaar zijn vergelijkbaar met drie parkeerplaatsen

Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 12 deelnemers gehanteerd.

Bij een open inschrijving maakt u gebruik van één van onze locaties verspreid door heel Nederland. Zodat u altijd een opleiding kunt volgen bij u in de buurt. Benieuwd naar een locatie bij u in de buurt? Neem een kijkje in ons locatieoverzicht. 

 

BTW

Onze opleidingen zijn in beginsel belast met 21% btw.

Opleidingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

In het kort
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid 5 jaar
Prijs v.a. € 125,00 (excl. BTW)