Green Forest College

Veilig Werken Langs de Weg
 

Wanneer je werkzaamheden verricht langs wegen, brengt dit risico’s met zich mee voor de weggebruiker maar ook voor de wegwerker. Het is van enorm belang dat het veiligheidsniveau op acceptabel niveau wordt gehouden. Om dit te realiseren worden er verkeersmaatregelen getroffen zodat de wegwerker veilig zijn werk kan uit voeren. Deelnemers aan deze opleiding worden bewust gemaakt van de risico’s en gevaren die zich kunnen voordoen. Aan de hand van veel voorkomende situaties wordt geleerd hoe je een situatie kunt beoordelen en waar nodig veiligheidsmaatregelen nemen. Dit kan zijn in de vorm van wegafzetting. Een ieder die deze opleiding heeft gevolgd zal volledig bekend zijn met de regelgeving betreffende veilig werken langs wegen. Deze opleiding heeft de richtlijnen van de CROW 96b in zich verweven.

 

Doelgroep

De opleiding veilig werken langs de weg is voor personen die op of langs de openbare weg werkzaamheden uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan de medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen maar ook medewerkers van aannemers.

 

Toelatingseisen   

Aan deze opleiding zijn geen toelatingseisen verbonden. 

 

Opleidingsvorm 

Deze opleiding bestaat uit één opleidingsdag die start om 08:30 tot 17:00. De dag wordt afgesloten met een competentietoets. De incompany opleidingen kunnen op wensen van de klant worden aangepast. De opleidingsdag kan worden verspreid over twee dagdelen waarbij ook avonden en weekenden tot de mogelijkheden behoren. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor weekend opleidingen. 

 

Opzet

In de opleiding worden theorie en praktijk afgewisseld. De nadruk ligt op oefen, de oefeningen betreffen situaties waarmee u als medewerker te maken kan krijgen. Deelnemers krijgen tijdens de opleiding ook de mogelijkheid om zelf praktijksituaties in te brengen en deze worden begeleid en van feedback voorzien. 

Voor aanvang wordt met de klant door middel van een kort (telefonisch) intakegesprek bekeken waar de wensen liggen. Deze informatie wordt gebruikt om de opleiding af te stemmen op de praktijk waar de specifieke klant dagelijkse mee te maken heeft. 

De maximale groepsgrootte bij deze opleiding is 12 deelnemers. Wanneer uw organisatie meer dan 12 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheden met u. 

 


Opleidingsprogramma


Onderwerpen

Green Forest College hanteert een aantal standaard onderwerpen tijdens deze opleiding. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 
 

  Algemene voorschriften en richtlijnen conform CROW publicaties 96b
  Het inschatten van risico’s bij het plaatsen en verwijderen van afzettingen
  Het veilig werken binnen afzettingen
  Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en voorschriften
  Bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers
  Beperken van verkeershinder
  Voorkomen van files
  Praktijkvoorbeelden beoordelen aan de hand van fotomateriaal
  Het veilig plaatsen van een afzetting
  Simuleren van enkele praktijksituaties 
  Bekendheid met materialen en inzet hiervan

Kostenspecificatie


Opleidingsprijs 

 

Incompany opleiding 

Open inschrijving 

   
Groep t/m 6 deelnemers € 894,00                                   Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden.    
   
  7 deelnemers € 1015,00
  8 deelnemers € 1128,00
  9 deelnemers € 1233,00
10 deelnemers € 1330,00
11 deelnemers € 1419,00
12 deelnemers € 1499,00
 

 

Opleidingsmateriaal 

Voor deze opleiding is opleidingsmateriaal niet noodzakelijk. Indien gewenst kan het opleidingsmateriaal apart worden besteld.

Het opleidingsmateriaal wordt naar de organisatie toegezonden bij ontvangst van de inschrijvingsbevestiging.
Kosten voor het opleidingsmateriaal bedragen € 29,95 

 

Certificerings- en Examenkosten 

Bij goed gevolg wordt een E-certificaat Veilig Werken Langs de Weg met een geldigheid van 5 jaar verstrekt.
De kosten voor een uitgeprint certificaat bedragen € 2,25 per certificaat.

Een draagpas is ook apart bij te bestellen voor € 5,95 per pas. 

Er zijn aan de opleiding geen examenkosten verbonden. 

 

Locatie- en arrangementskosten

Deze opleiding wordt enkele incompany aangeboden, er zijn dus geen locatie of arrangementkosten van toepassing.


Extra informatie


Locatie 

Wij verzorgen graag deze opleiding op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

  Het betreft een representatieve ruimte
  Het is een rookvrije ruimte
  Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen
  Voor het werken met afzettingen is een voldoende ruimte nodig om de oefeningen te laten plaatsvinden. 

 

Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 12 deelnemers gehanteerd.
 

Bij een open inschrijving maakt u gebruik van één van onze locaties verspreid door heel Nederland. Zodat u altijd een opleiding kunt volgen bij u in de buurt. Benieuwd naar een locatie bij u in de buurt? Neem een kijkje in ons locatieoverzicht. 

 

Afzettingen en PBM's 

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van de afzettingsmaterialen / verkeersborden van de opdrachtgever. Beschikt u niet over deze materialen dan zal in gesprek met één van onze accountmanagers gekeken worden naar de mogelijkheden. 

Het is verplicht om bij deze opleiding veiligheidsschoenen te dragen. De deelnemer dient deze schoenen zelf te verzorgen. 

In het kort
Code V.12.304
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid 5 jaar
Prijs v.a. € 125,00 (excl. BTW)