Green Forest College

Veilig Werken op Hoogte 


Waarom volgt u deze opleiding bij ons?

  Veilig Werken op Hoogte in slechts één dag 
  Certificaat is 5 jaar geldig
  Kwaliteitswaarborging door maximaal aantal deelnemers                                                                     
  Geen meerprijs voor opleidingen op zaterdag
  Aan te vullen met veilig redden op hoogte 

 

Omschrijving 

Elke werkgever, gebouwenbeheerder of eigenaar van een gebouw die werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren door medewerkers moeten zorgdragen voor doeltreffende inlichting over de te verichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's. Ook moeten de maatregelen om de risico's te voorkomen of te beperken overgebracht worden aan de medewerker. De Arbowet gebied deze kennis en vaardigheden over te brengen onder professionele begeleiding. Een manier om aan deze eis te voldoen is het behalen van een certificaat dat aantoont dat aan de gestelde verplichtingen is voldaan. De opleiding Veilig Werken op Hoogte verhoogt de bewustwording van de gevaren en risco's en leert de deelnemers maatregelen treffen om gevaarlijke situatie te vermijden. 

In deze opleiding wordt het onderdeel Reden op Hoogte niet behandeld als volwaardig onderwerp. Er zal door onze instructeurs kort ingegaan worden op reddingsacties en mogelijkheden. Om de kennis en vaardigheden op te doen dient de deelnemer  de opleiding Veilig Redden op Hoogte te volgen. 

 

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding Veilig Werken op Hoogte is bedoeld voor medewerkers die (verhoogd) riscio lopen door hun werkzaamheden uit te voeren op hoogtes. Denk aan medewerkers die werk uitvoeren op platte en hellende daken, platformen, masten, steigers of gebruik maken van ladders en hoogwerkers.  


Inhoud


Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze opleiding?

Green Forest College hanteert een aantal standaard onderwerpen tijdens de opleiding Veilig Werken op Hoogte. Het is mogelijk om in gesprek met één van onze accountmanagers om een afwijkende opleidingsinhoud te gebruiken afgestemd op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in de opleiding terugkomen. 
 

Arbowet: wetten, plichten en rechten 
Alternatieven voor klimmen
Krachten bij vallen
Noodzaak van valbeveiliging 
Bewustwording van valgevaar
Risico's en preventie 
Werken op daken
Beveiligen wand en vloeropeningen
Draagbaar klimmateriaal 
Steigers en bouwliften
Valbeveiliging, vangnetten en randbeveiliging 
Hoogwerkers
Persoonlijke valbeveiliging en Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Aantrekken van een valgordel en werkgordel
Bevestigen van een valdemper en lifeline
Het werken met een positioneerapparaat

Prijzen


Wat zijn de kosten voor deze opleiding?

De opleiding Veilig Werken op Hoogte kent enkel een incompany mogelijkheid. Voor deze variant geldt een maximaal aantal deelnemers om de kwaliteit te waarborgen. Voor deze opleiding is dat aantal 12 deelnemers. Wanneer uw bedrijf meer dan 12 mensen wil opleiden dan kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers en bespreken we graag de mogelijkheiden met u. 
 

Incompany opleiding 

Open inschrijving 

   
Groep t/m 6 deelnemers € 894,00                                   Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden.    
   
  7 deelnemers € 1015,00
  8 deelnemers € 1128,00
  9 deelnemers € 1233,00
10 deelnemers € 1330,00
11 deelnemers € 1419,00
12 deelnemers € 1499,00
 


Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Extra informatie


Waar kan deze opleiding plaatsvinden?

Wij verzorgen graag de opleiding Veilig Werken op Hoogte op uw locatie. Uw medewerkers trainen dan in bekende omgeving. Een incompany opleiding kan worden gegeven op uw locatie als aan de onderstaande punten wordt voldaan;

  Het betreft een representatieve ruimte
  Het is een rookvrije ruimte
  Bij voorkeur beschikt de ruimte over een flipover en audiovisuele middelen
  Voor de praktijkopdrachten dient er een mogelijkheid te zijn om met een valharnas te werken


Geen ruimte voor een incompany opleiding op uw locatie? Maar u wilt ook niet dat uw medewerkers bij een open inschrijving plaatsnemen. Dan verzorgen we voor u een opleiding op één van onze locaties waaraan alleen uw medewerkers deelnemen. Er wordt hierbij een minimum aantal van 12 deelnemers gehanteerd.

 

Goed om te weten 

  Deze opleiding kent geen lesboek  
  Certificaat geeft toegang tot opleiding Veilig Redden op Hoogte 
  Na goed gevolg van de opleiding ontvangt u een E-certificaat Veilig Werken op Hoogte
  Het draagpas is apart te bestellen voor € 4,95 excl. btw
  Het is verplicht om veiligheidsschoenen te dragen. De deelnemer dient deze zelf te verzorgen
  Er wordt gebruik gemaakt van de valharnassen en ophang mogelijkheden van de opdrachtgever
Veilig Werken op Hoogte
Opleidingsduur 1 dag
Geldigheid 5 jaar
Prijs v.a. € 125,00 (excl. BTW)